Over CloakCoin

In het cryptocurrency universum zijn er steeds meer projecten die zich focussen om ‘privacy by design’. Dit is niet vreemd, want het woord ‘crypto’ is een afkorting voor cryptografie ofwel geheimschrift. Er zijn verschillende projecten met allen hun eigen manier om privacy voor de eindgebruiker mogelijk te maken.

CloakCoin is zo’n project, het focust zich op het faciliteren van ontraceerbare transacties. In deze uiteenzetting zullen we bekijken wat CloakCoin precies is en hoe het werkt.

Wat is CloakCoin en hoe werkt het?

Wat is CloakCoin?

Privacy, veiligheid en gedecentraliseerde transacties is de reden waarom CloakCoin is ontwikkeld. CloakCoin maakt gebruikt van het ‘Enigma’ betalingssysteem, een unieke en anonimiserende technologie die ontraceerbare transacties mogelijk maakt. De techniek achter Enigma is door organisaties als Cognosec GMBH (een NASDAQ geregistreerd cybersecurity bedrijf) grondig getest en gecontroleerd.

Het project is ontwikkeld met als doel om totale anonimiteit te waarborgen in een wereld waar privacy en vrijheid steeds meer in gevaar komen. Door dreiging en waargenomen dreiging van de nationale veiligheid wordt de privacy van een burger steeds meer ontnomen onder het nom van veiligheid. CloakCoin is gebaseerd op de blockchaintechnologie, maar heeft dankzij de toevoeging van off-blockchain coin mixing op een slimme en elegante manier een oplossing gevonden voor een zeer ingewikkeld probleem.

Hoe werkt CloakCoin?

Met Enigma is het onmogelijk voor derden inzage te krijgen in transacties tussen de wallets en de blockchain. Vandaag de dag is CloakCoin een van de beste systemen die beschikbaar is voor het uitvoeren van privé transacties. Daarnaast is het ook een van de vriendelijkste systemen en geeft het iedereen met een computer of smartphone de mogelijkheid om deel te nemen aan de nieuwe digitale economie. CloakCoin is een puur peer-to-peernetwerk en heeft geen noodzaak gebruik te maken van masternodes, op maat gemaakte blockchain formats, databases of externe ledgers, waar informatie wordt opgeslagen.

De meeste digitale valuta’s (inclusief bitcoin) lopen een risico op mogelijke devaluatie door derden. Een voorbeeld hiervan zijn de in beslag genomen bitcoins tijdens een onderzoek naar Silk Road. Digitale valuta laten vrijwel altijd een spoor achter dat gevolgd kan worden met waardeverlies als mogelijk risico. Via Enigma het CloakCoins betalingssysteem garandeert Cloak gelijkheid en uitwisselbaarheid (ook wel fungibility). Devaluatie is hierdoor minder snel mogelijk.

CloakCoin valt op als een toonaangevende technologie voor privacy. Zoals de meeste andere cryptovaluta kan het bewaard worden in een wallet of op een van de vele exchanges. Door het ‘staken’ van CLOAK help je het beveiligen van het Proof of stake (PoS) netwerk en krijgen gebruikers hiervoor een jaarlijkse beloning van zo’n zes procent. Daarnaast heeft iedere wallet de mogelijkheid om extra beloningen te ontvangen door deel te nemen als Cloaker om Enigma transacties mogelijk te maken.