Over Monero

Volgens de officiële website is Monero: ‘A secure, private, untraceable currency’. Sommige mensen denken misschien dat deze definitie zou kunnen worden toegepast op Bitcoin, maar dat is niet het geval als het gaat om privé en onvindbaar. Monero is een digitale valuta die een ander soort cryptografie gebruikt om rekening te houden met deze specifieke kenmerken.

In deze uiteenzetting komen de volgende onderwerpen aanbod:

Wat is Monero?

Er is een algemene misvatting dat Bitcoin volledig anoniem digitaal geld is. Het uitgangspunt van Bitcoin is dat alle transacties kunnen worden bekeken in een grootboek dat de blockchain wordt genoemd. Dit is handig omdat iedereen hiermee kan verifiëren dat een transactie heeft plaatsgevonden, met name voor transacties die volledig transparant moeten zijn (bijvoorbeeld uitgaven van de overheid en non-profitorganisaties).

Monero is anders dan Bitcoin omdat het zich richt op het privacyaspect van transacties met een digitale valuta. Monero maakt gebruik van een ander type technologie om de transacties onvindbaar te maken en de saldi verborgen te houden. Als jouw bitcoin-adres ooit publiekelijk wordt gedeeld, kan iedereen je saldo en alle andere bitcoin-adressen bekijken waarmee je ooit hebt gehandeld. Hoewel namen niet expliciet op de blockchain worden vermeld, is het zo dat als iemand besluit zijn adres publiekelijk te delen, alle eerdere en toekomstige activiteit die aan dat adres is gekoppeld, voor altijd aan die persoon is gekoppeld. Je hoeft jouw adres ook niet per se openbaar te delen voor iemand om erachter te komen dat je de eigenaar bent. In feite is alleen al het afhandelen van transacties met andere gelabelde adressen voldoende voor iemand om erachter te komen dat een account in jouw bezit is.

Uitleg over hoe Monero werkt

Hoewel bepaalde organisaties die transparant moeten zijn, mogelijk willen dat hun transactiegeschiedenis wordt weergegeven, kan hetzelfde niet worden gezegd over alle personen en bedrijven. Stel je voor dat iemand al je banksaldi en transacties zou kunnen zien. Je wilt misschien niet dat de hele wereld je salaris en bestedingspatroon kent. Financiële privacy is met name relevant na de reeks beveiligingsinbreuken van de afgelopen jaren die creditcardgegevens hebben gelekt. Je wilt misschien niet per se elke winkel en website waarop je aankopen doet om die informatie op te slaan. Monero’s normen en waarden beschermen deze persoonlijke informatie en maken transactiedetails standaard privé voor de buitenwereld.

Hoe werkt Monero?

Zonder diep in de technische details te duiken, is de manier waarop Monero transacties niet traceerbaar kan maken, door middel van een technologie genaamd ring signatures. Het combineert in essentie de transacties van een individu met anderen, zodat het voor het publiek niet duidelijk is wie welke adressen bezit. Het verbergt ook saldi door stealth addresses die willekeurige eenmalige adressen zijn die niet publiekelijk aan een persoon kunnen worden gekoppeld.

In Monero is er ook een zogenaamde “spend key” die wordt gebruikt om geld te besteden en een “view key” die de gebruiker met anderen kan delen om transactiegegevens selectief transparant te maken voor bepaalde personen. Optionele transparantie kan gunstig zijn voor situaties waarin een entiteit moet worden gecontroleerd of informatie moet indienen voor belastingdoeleinden. Deze scheiding in twee verschillende sleutels zorgt ervoor dat iemand een derde partij in staat stelt transactiegegevens te bekijken zonder de kijker toe te staan al zijn geld te besteden. Een vergelijking maken met het bestaande financiële systeem: de bankaanmeldingsgegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot je geld is vergelijkbaar met een spend key, terwijl een kopie van jouw bankafschrift en transactiegegevens vergelijkbaar is met een view key.

Wie heeft Monero bedacht?

Monero heeft een sterk core developer team van zeven mensen, waarvan er vijf pseudoniem zijn en twee bekend bij het publiek – Riccardo Spagni en Francisco Cabañas, samen met vele bijdragers. Monero ondergaat ontwikkelingsupdates die nu om de zes maanden gepland zijn en die nieuwe functies en beveiligingsverbeteringen toevoegen. Deze geplande updates dwingen Monero tot evolueren en houden iedereen op dezelfde pagina dat er consistente updates voor het systeem zijn.