Blockchain

De blockchain is waarschijnlijk een van de belangrijkste uitvindingen sinds het internet. De techniek maar waardeoverdracht mogelijk zonder dat je op een centrale autoriteit hoeft te vertrouwen.

Blockchain basics

De meest bekende en besproken toepassing van de blockchaintechnologie is bitcoin, een digitale valuta die kan worden gebruikt om producten en diensten uit te wisselen, net als de Amerikaanse dollar, euro, Chinese yuan en andere nationale valuta. Laten we deze eerste toepassing van de blockchaintechnologie gebruiken om te leren hoe het werkt.

Eén bitcoin is een enkele eenheid van de digitale munteenheid van Bitcoin (BTC). Net als een dollar heeft een bitcoin op zichzelf geen waarde; het heeft alleen waarde omdat we ermee instemmen goederen en diensten te verhandelen om meer van de valuta onder ons controle te krijgen, en we geloven dat anderen hetzelfde zullen doen.

Om de hoeveelheid bitcoins die elk van ons bezit bij te houden, gebruikt de blockchain een grootboek, een digitaal bestand dat alle transacties bijhoudt.

Het grootboekbestand wordt niet opgeslagen in een centrale server, zoals een bank, of in een enkel gegevenscentrum. Het wordt over de hele wereld gedistribueerd via een netwerk van privécomputers die zowel gegevens opslaan als berekeningen uitvoeren. Elk van deze computers vertegenwoordigt een ‘node’ van het blockchain-netwerk en heeft een kopie van het grootboekbestand.

Als Matthijs bitcoins naar Esther wil sturen, zendt hij een bericht naar het netwerk dat zegt dat de hoeveelheid bitcoin in zijn account zou moeten dalen met 5 BTC, en het bedrag in Esther’s account zou met dezelfde hoeveelheid moeten toenemen. Elk node in het netwerk ontvangt het bericht en past de gevraagde transactie toe op de kopie van het grootboek, waarbij de rekeningsaldi worden bijgewerkt.

Het feit dat het grootboek wordt onderhouden door een groep verbonden computers in plaats van door een gecentraliseerde entiteit zoals een bank, heeft verschillende gevolgen:

  • In ons banksysteem kennen we alleen onze eigen transacties en rekeningsaldi; op de blockchain kan iedereen de transacties van alle anderen zien.
  • Hoewel je over het algemeen je bank kunt vertrouwen, wordt het bitcoinnetwerk gedistribueerd en als er iets misgaat, is er geen helpdesk om te bellen.
  • Het blockchain-systeem is zo ontworpen dat er geen vertrouwen nodig is; beveiliging en betrouwbaarheid worden verkregen via speciale wiskundige functies en code.

We kunnen de blockchain definiëren als een systeem waarmee een groep verbonden computers één bijgewerkt en beveiligd grootboek kan onderhouden. Om transacties op de blockchain uit te voeren, heb je een wallet nodig, een programma waarmee je jouw bitcoins kunt opslaan en uitwisselen. Omdat alleen jij jouw bitcoins zou kunnen uitgeven, wordt elke portefeuille beschermd door een speciale cryptografische methode die een uniek paar verschillende maar verbonden sleutels gebruikt: een private en een public key.

Als een bericht is gecodeerd met een specifieke public key, kan alleen de eigenaar van de gekoppelde private key het bericht decoderen en lezen. Het omgekeerde is ook waar: als je een bericht codeert met uw persoonlijke sleutel, kan alleen de gepaarde openbare sleutel het decoderen. Wanneer David Bitcoins wil versturen, moet hij een bericht uitzenden dat is gecodeerd met de privésleutel van zijn portemonnee. Omdat David de enige is die de persoonlijke sleutel kent die nodig is om zijn portemonnee te ontgrendelen, is hij de enige die zijn bitcoins kan uitgeven. Elk knooppunt in het netwerk kan controleren of het transactieverzoek afkomstig is van David door het bericht te decoderen met de openbare sleutel van zijn portefeuille.

Wanneer u een transactieaanvraag codeert met de privésleutel van uw portefeuille, genereert u een digitale handtekening die door blockchain-computers wordt gebruikt om de bron en de authenticiteit van de transactie te verifiëren. De digitale handtekening is een reeks tekst die het resultaat is van uw transactieaanvraag en uw privésleutel; daarom kan het niet voor andere transacties worden gebruikt. Als u een enkel teken in het bericht voor de transactieaanvraag wijzigt, verandert de digitale handtekening, dus geen potentiële aanvaller kan uw transactieaanvragen wijzigen of de hoeveelheid bitcoin wijzigen die u verzendt.