39 Bedrijven dienen aanvraag in bij het NCB voor Cryptodiensten ?

In Nederland zijn er nieuwe regels geïmplementeerd voor de aanbieders van cryptovaluta. De Nederlandsche Centrale Bank NV (DNB) is begonnen met het actief registreren van firmas die zich bezig houden met het leveren van cryptodiensten. Dit geldt voor nieuwe beurzen die graag cryptovaluta trading diensten willen aanbieden en bedrijven die al actief zijn.

Nieuwe “Cryptowet”

De bedrijven zijn verplicht om aan te tonen dat zij voldoen aan de vereisten van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Sanctiewet van 1977. De implementatie van 5AMLD is eenentwintig mei in Nederland van start gegaan. Sindsdien kunnen crypto-bedrijven hun activiteiten alleen nog maar uitvoeren als ze zijn opgenomen in het openbare register van de centrale bank, dit register wordt door DNB opgesteld en bijgehouden.

Als een bedrijf na eenentwintig november 2020 zich niet registreert, dan zal het zijn activiteiten moeten neerleggen en mogen ze geen cryptodiensten en/of bewaardiensten meer aanbieden. Na de toetsing zal De Nederlandsche Bank toezicht houden op de naleving van de regels omtrent witwassen en terrorismefinanciering.

Bestaande aanbieders die voor eenentwintig mei 2020 een registratieaanvraag hebben ingediend hebben zes maanden de tijd om aan deze nieuwe verplichtingen te voldoen. Nieuwe bedrijven kunnen geen gebruik maken van deze regeling en moeten een volledige aanvraag indienen. Ook buitenlandse exchanges, brokers, ATM-operators en crypto-bewaardiensten met een Nederlandstalige websites dienen zich ook te registreren.

Volgens het openbare register van de De Nederlandsche Bank hebben 39 bedrijven zich laten registreren om cryptodiensten aan te bieden. Vier bedrijven daarvan hebben al de goedkeuring gekregen. Het gaat hier over de Amsterdamse bedrijf Amdax, Phoenix Payments, 2525 Ventures en Blox. 2525 Ventures opereert ook onder merknamen als Lightpaid, Lightbit, Litepay, Litewallet, Litedeal en Litebit. Phoenix Payments opereert ook als Anycoin Direct.

“Met grote trots ontvingen we het goede nieuws dat we een van de eerste partijen waren die het registratieproces succesvol afrondden”. “Het was een zware uitdaging om dit proces te doorlopen. We hebben ons bestelproces aanzienlijk aangepast om aan de registratie-eisen te voldoen.” aldus Bram Ceelen, CFO van Anycoin Direct.

Kosten

Veel van deze cryptoaanbieders zijn overigens niet blij met de nieuwe regelgeving. De registratieplicht gaat verder dan de Europese wetgeving (AMLD5) voorschrift. Dit is voor grote bedrijven geen kwestie, maar voor startups of eenmanszaken kan dit wel voor problemen zorgen.

Als een bedrijf zich wil registreren dan zijn er kosten aan verbonden. Voor bijvoorbeeld een behandeling van je vraag alleen betaalt een firma vijf duizend euro, er komen nog extra kosten voor het verdere proces. Dit heeft ertoe geleid dat er een aantal bedrijven moesten sluiten waaronder Bitkassa. En anderen hebben ervoor gekozen hun activiteiten in andere landen voort te zetten zoals Deribit, een grote cryptocurrency beurs voor derivaten die naar Panama verhuisde.

De Nederlandsche Bank schat het een basisbedrag van 29.850 euro per organisatie dit bedrag kan hoger of lager uitvallen afhankelijk van goedgekeurde aanvragen. Onlangs de hoge kosten zijn er in totaal drieënvijftig aanvragen ingediend.

De Nederlandsche Bank gaf aan dat er een aantal al afgevallen zijn. De DNB verwacht nog meer aanvragen de komende tijd, het is namelijk zo dat de kosten per organisatie stuk lager worden wanneer er meer bedrijven goedgekeurd worden. `

Meer Controles

De Nederlandse overheid wil met deze wet meer controle over de fiat geldstromen die naar cryptocurrency beurzen vloeien. Alle transacties boven de vijftienduizend euro zullen worden geregistreerd en komen in een database van de Financial Intelligence Unit. Steeds meer beurzen vragen hun klanten al om meer informatie over de herkomst van hun vermogen.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.