Belgische FSMA waarschuwt voor verschillende cryptocurrency bedrijven

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft een lijst gepubliceerd van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. De lijst van het FSMA bevat alle onderneming waarover de afgelopen vier jaar een waarschuwing voor uit is gegeven. Opvallend is dat geen van de websites een .be of .nl domein extensie gebruiken. De gehele lijst is hier te bekijken.

De FSMA geeft ook aan:

Het feit dat de FSMA geen waarschuwing heeft gepubliceerd over een onderneming, betekent niet dat deze over de nodige vergunning of inschrijving beschikt om actief te zijn in België. Hoewel de FSMA alles in het werk stelt om zo snel mogelijk een waarschuwing te publiceren, is het niet uitgesloten dat een onderneming activiteiten ontplooit nog vóór de FSMA effectief een waarschuwing heeft gepubliceerd. Daarom mag de lijst niet als exhaustief worden beschouwd en moet de belegger steeds nagaan of de onderneming die hem een financiële dienst aanbiedt, over de vereiste vergunning of inschrijving beschikt. Hiertoe kunnen beleggers de zoekfunctie op de website van de FSMA gebruiken.

De FSMA wijst erop dat er vaak sprake is van fraude bij de ondernemingen die actief zijn zonder over de nodige vergunningen te beschikken. Daarbij is het voor de slachtoffers haast onmogelijk om de geïnvesteerde bedragen te recupereren.

Wees op uw hoede voor ’cloned firms’. Dit zijn ondernemingen die zich voordoen als andere gereglementeerde ondernemingen, hoewel zij geen enkele band met hen hebben. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken ondernemingen te vergelijken, kan u deze fraude op het spoor komen.

Geef een reactie