Beursgenoteerd Bitcoin mijnbouwbedrijf Hut 8 klaagt energieleverancier aan voor de rechtbank

Het Canadese beursgenoteerde Bitcoin mijnbouwbedrijf Hut 8 heeft een juridische zaak aangespannen tegen een van zijn energieleveranciers in Canada. Hut 8 heeft geruime tijd een conflict gehad met deze energieleverancier en is nu op zoek naar een oplossing via de rechtszaal.

Bedrijf Verantwoordelijkheid

Het betreft het bedrijf Validus Power, waartegen Hut 8 op 26 januari een officiële aanklacht heeft ingediend bij de rechtbank van Ontario. Validus Power levert energie aan de mijnbouwfaciliteit van Hut 8 in North Bay, Ontario. De twee bedrijven zijn al sinds november 2022 in een geschil verwikkeld omdat Hut 8 beweert dat Validus Power zich niet aan de contractuele afspraken houdt.

Schadevergoeding gevraagd

In de rechtszaak hoopt Hut 8 nu een schadevergoeding te krijgen voor de schade die het heeft geleden als gevolg van dit conflict. Hut 8 en Validus Power begonnen eind 2021 samen te werken. Aanvankelijk leverde Validus Power 35 megawatt aan stroom aan North Bay, maar volgens het contract zou dit in 2021 al 100 megawatt moeten zijn.

Contractbreuk

In november 2022 had Hut 8 er genoeg van en diende het een officiële klacht in bij Validus Power. Hierin stond dat Validus Power niet voldeed aan de contractuele verplichtingen en dat de energieprijzen die Hut 8 moest betalen hoger waren dan overeengekomen. Een latere update onthulde dat Validus Power helemaal geen energie meer leverde aan de faciliteit in North Bay.

Reactie en tegenaanklacht

Validus Power reageerde kort daarna door te beweren dat Hut 8 zijn energierekeningen niet betaalde, iets wat Hut 8 ontkent. Dit lijkt vreemd gezien Hut 8 een aanzienlijke voorraad aan Bitcoin bezit. Zelfs als er financiële problemen zouden zijn, zou Hut 8 een deel van zijn Bitcoin kunnen verkopen om de energiekosten te dekken. Het verhaal van Hut 8 lijkt waarschijnlijker dan dat van Validus Power.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.