Bitcoin begint positief aan het langverwachte Amerikaanse Thanksgiving weekend

Met het naderende Amerikaanse Thanksgiving weekend, wat inhoudt dat de traditionele markten daar op dit moment gesloten zijn en vrijdag slechts een halve handelsdag kent, is het een tijd van rust voor velen. Dit is echter niet het geval voor Bitcoin en Ethereum, die continu verhandeld worden, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en 365 dagen per jaar.

Opwaartse beweging voor Bitcoin

De dag begint met een positieve start, en de afgelopen 24 uur heeft Bitcoin een stijging van 1,27 procent genoteerd. Dit brengt de prijs van Bitcoin op $16.704. Gisteravond reageerde Bitcoin gunstig op het nieuws dat de Federal Reserve van plan is om de snelheid van renteverhogingen te vertragen. De recente FOMC-notulen werden gedeeld, wat staat voor de notulen van de Federal Open Market Committee-vergadering.

De FOMC-notulen geven inzicht in de gedachtegang en discussies achter de renteverhoging die aan het begin van november plaatsvond. Nu kijken we uit naar de volgende vergadering op 14 december, waar de verwachting ligt op een bescheiden renteverhoging van 0,50 procent.

We zijn er echter nog niet

Dit is slechts een stap in het proces, want we blijven praten over renteverhogingen. Het enige dat verandert, is het tempo van deze verhogingen, dat nu iets lager zal liggen. Hoe lang de rente op dit niveau zal blijven, is nog onduidelijk. Een renteverhoging van 0,75 procent is ook nog niet geheel uitgesloten. Momenteel wordt de kans op zo’n verhoging geschat op 24,2 procent.

De overige 75,8 procent duidt op een renteverhoging van 0,50 procent. Bovendien voorspelt de markt dat de rente haar hoogtepunt zal bereiken in juni 2023, met een gemiddelde van ongeveer 5,00 procent. Dit impliceert dat de rente vanaf het huidige niveau van 3,75 tot 4,00 procent nog met ten minste 1,00 procent zal stijgen. Dit betekent dat we ook in de beginmaanden van 2023 verdere renteverhogingen kunnen verwachten.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.