Bitcoin koers daalt door afnemend risicosentiment

De Amerikaanse aandelenmarkt nadert een kritisch punt doordat de onzekerheid over de inflatie toeneemt na positieve economische gegevens van februari. Ondanks toenemende zorgen onder investeerders, vertoont de economie veerkrachtige signalen die als bescherming kunnen dienen tegen neerwaartse druk.

Afnemend risicosentiment

Het groeiende afnemende risicosentiment in de markt veroorzaakt tevens volatiliteit voor de Bitcoin. De prominente cryptovaluta, die nauw verbonden is met de Amerikaanse aandelenmarkt, bewoog in februari in tegenovergestelde richting van de aandelenmarkt, waarbij voor het eerst in twee jaar een negatieve correlatie tussen BTC en de Nasdaq werd waargenomen.

Marktanalist Charles Edwards merkt op dat er geldige redenen zijn voor voorzichtigheid, maar dat de angst voor risico en de voorspelling van een mogelijke recessie wellicht overdreven zijn.

Inflatie houdt aan

Het voornaamste zorgpunt tijdens de huidige bear cycle, gestart in 2022, is de historisch hoge inflatie. In januari overtrof de consumentenprijsindex (CPI) de verwachtingen, met een stijging van 0,2% ten opzichte van de voorgaande maand.

Er zijn nog indicaties dat de inflatie aanhoudt. De inflatie in de vastgoedsector, die meer dan 40% van de CPI-berekening vertegenwoordigt, vertoont geen tekenen van afname.

Het lijkt erop dat de markt terugkeert naar de trend van 2022, waarbij stijgende inflatie gepaard gaat met verhoogde rentetarieven door de Fed en verslechterde liquiditeitsomstandigheden. De marktverwachting voor een renteverhoging van 50 basispunten tijdens de vergadering van 22 maart is gestegen van enkele procenten naar 30%.

Fed-voorzitter Neel Kashkari heeft eveneens bezorgdheid geuit over het ontbreken van bewijs dat de renteverhogingen van de Fed de inflatie in de dienstensector zullen temperen. Echter, een rapport van Charles Edwards, oprichter van Capriole Investments, beweert dat de inflatie een dalende trend vertoont met een lichte dip in januari, wat nog niet overtuigend is. “Totdat we deze grafiek stabiliseren of een stijging zien, wordt het inflatierisico overdreven ingeschat en heeft de markt tot dusver overmatig gereageerd.”

De publicatie van de CPI voor februari op 12 maart zal een cruciale rol spelen in het bepalen van de korte termijn marktrichting.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.