Bitcoin koers daalt, maar blijft boven 24.900 dollar

De markt reageerde positief op de recente Amerikaanse inflatiecijfers, wat de Bitcoin koers tijdelijk boven de 26.000 dollar deed stijgen. Echter, momenteel is de koers weer teruggevallen naar 24.887 dollar, waardoor de grens van 25.000 dollar, die eerder dit jaar moeilijk te bereiken was voor de bullish markt, niet behouden blijft.

Het verhaal achter de inflatie

Gisteren daalde de Amerikaanse consumentenprijsindex van 6,4 naar 6,0 procent. Nog belangrijker was echter de daling van de kerninflatie, die van 5,6 naar 5,5 procent ging. Kerninflatie houdt rekening met prijzen exclusief voedsel- en energiekosten.

De prijzen van voedsel en energie zijn doorgaans volatieler dan die van andere goederen en diensten. Daarom geeft de Federal Reserve de voorkeur aan inflatiemetingen die deze factoren buiten beschouwing laten.

Om die reden heeft de Federal Reserve zelfs de super-kerninflatie geïntroduceerd, waarbij ook de huisvestingskosten worden uitgesloten. Deze kosten dragen aanzienlijk bij aan de CPI en kerninflatie. De super-kerninflatie kwam uit op 3,7 procent, wat redelijk dicht bij het doel van de Federal Reserve van 2,0 procent ligt.

Kritieke situatie

Hoewel de inflatie langzaam lijkt af te nemen, is de Amerikaanse centrale bank nog niet uit de zorgen. Er zijn waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig of de rente moet langere tijd op het huidige verhoogde niveau blijven. Bankproblemen worden gezien als een uitdaging voor de Federal Reserve om deze doelen te bereiken.

Voor de komende rentevergadering van de Federal Reserve op 22 maart wordt een renteverhoging van 0,25 procent verwacht (83,4 procent kans). De resterende 16,6 procent gaat uit van het handhaven van de rente op het huidige niveau van 4,50 – 4,75 procent.

De druk op de Federal Reserve neemt toe. Zullen ze de problemen bij banken negeren en zich richten op het bestrijden van inflatie, of zullen ze voorzichtig terugtrekken? Dit zal de komende weken duidelijk worden, maar op dit moment lijkt de markt dit te interpreteren als een positieve ontwikkeling voor de Bitcoin koers.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.