Bitcoin stijgt in waarde na vrijgave van FOMC-notulen

In eerste instantie daalde de waarde van Bitcoin gisteren kort nadat de notulen van de FOMC waren gepubliceerd, maar vandaag is er een verandering opgetreden. De FOMC-notulen zijn verslagen van de recente vergadering over rentetarieven van de Federal Reserve. Hierin wordt besproken wat de leiders van de belangrijkste wereldwijde centrale bank met elkaar hebben besproken. Deze keer waren de notulen niet erg positief, maar toch staat de waarde van Bitcoin opmerkelijk genoeg vandaag in het groen.

Negatieve bevindingen in de FOMC-notulen

Het is moeilijk om de notulen van de recente rentetarievenvergadering van de Federal Reserve als positief te beschouwen. Verschillende beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank geven aan dat ze de economische groei zien vertragen. Dit zou op zich goed nieuws kunnen zijn voor investeerders die hopen dat de Federal Reserve wat terughoudender zal zijn. Maar helaas zijn er ook data die deze bevindingen tegenspreken.

Wat te denken van de sterke arbeidsmarkt, die leidt tot een hogere inflatie dan gewenst. Bovendien zijn de functionarissen van mening dat er nog steeds een reële kans is op een ernstige economische terugval. Hierdoor is het allesbehalve zeker wat de Federal Reserve de komende maanden zal besluiten en wat dit voor impact zal hebben op de financiële markten. Op dit moment heerst er veel onzekerheid.

Beperkte vooruitzichten voor een stijgende markt

Hoewel de waarde van Bitcoin momenteel goed presteert en de ‘halving’ op komst is, lijken de macro-economische omstandigheden weinig gunstig voor een nieuwe periode van stijgende markten. Dit komt vooral door de mogelijke komst van een recessie, die doorgaans geen positief effect heeft op risicovolle activa. Zelfs als de Amerikaanse economie een recessie weet te vermijden, zullen hogere rentetarieven gedurende langere tijd van kracht zijn.

Een hogere rente betekent dat investeerders meer rendement kunnen behalen met Amerikaanse staatsobligaties. Aangezien de Verenigde Staten de exclusieve uitgever van de Amerikaanse dollar is, zal dit rendement altijd worden betaald. Dit resulteert in een gegarandeerd rendement van ongeveer 5 procent, vergeleken met de onzekerheid rondom Bitcoin. Hierdoor kiezen veel investeerders vaak voor de relatieve veiligheid van staatsobligaties.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.