Bitcoin stijgt voorbij de grens van $26.000 na positief nieuws over inflatie

De Bitcoin heeft een waarde van meer dan $26.000 bereikt nadat het Amerikaanse Ministerie van Arbeid de recentste gegevens van de consumentenprijsindex (CPI) voor februari 2023 heeft vrijgegeven.

De CPI, die is afgenomen van 6,4% vorige maand tot 6,0%, volgens gegevens van het Bureau of Labor Statistics (BLS), kwam overeen met de voorspellingen van economen. Dit duidt op een daling van de inflatie, wat gunstig is voor de Bitcoin-koers.

Wat betekent de CPI?

De Consumer Price Index, oftewel CPI, is een meetinstrument dat wordt gebruikt om de inflatie van de kosten voor levensonderhoud te meten. Het is een reeks prijzen die de stijgingen of dalingen in specifieke categorieën van goederen en diensten over een bepaalde periode aangeven. De waarde van de index wordt vastgesteld door de gemiddelde prijsstijging van een vastgesteld assortiment goederen of diensten te vergelijken met eerdere perioden.

De CPI wordt meestal berekend op basis van representatieve goederen en diensten, zoals voedsel, energie, kleding, huur en leningen. Wanneer de prijzen van deze items in vergelijking met een referentieperiode stijgen, neemt ook de index toe.

De Consumer Price Index wordt gebruikt om te bepalen hoeveel mensen moeten betalen voor hun levensonderhoud en hun koopkracht. Daarnaast is het een maatstaf voor inflatie, wat het percentage is waarmee de prijzen van goederen en diensten in een bepaalde periode zijn gestegen. Inflatie is van belang voor economische groei en de financiële situatie van een land.

Bitcoin-koers schiet omhoog

Direct na de bekendmaking van de CPI-gegevens steeg de Bitcoin-koers snel. Binnen een half uur steeg de prijs van $24.600 naar $26.100, en rond 14:00 uur piekte de koers zelfs op $26.500.

Niet alleen Bitcoin reageerde positief op deze cijfers; ook andere cryptocurrency-koersen stegen. De Ethereum-koers is met meer dan 9,5% gestegen, terwijl ADA een winst van meer dan 7% boekte in de afgelopen 24 uur.

Het lijkt erop dat er langzaamaan een einde komt aan de hoge inflatie en de bijbehorende renteverhogingen, wat goed nieuws is voor de financiële markten. Betekent dit dat de prijs van BTC de komende maanden nog verder zal stijgen?

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.