Bitcoin worstelt om optimistisch te zijn, maar blijft overheersend

Op dit moment ondervindt Bitcoin moeilijkheden bij het herwinnen van de waarde van $30.000, maar volgens Joshua Frank, de CEO van The Tie, zijn er nog steeds positieve aspecten te benoemen. Bijvoorbeeld het feit dat de dominantie van Bitcoin op het gebied van marktkapitalisatie weer toeneemt en in de richting van de hoogtepunten van juni 2020 beweegt, hoewel de liquiditeit momenteel een uitdaging blijft.

Aanzienlijke institutionele interesse

Frank is van mening dat grote institutionele investeerders momenteel positief staan tegenover Bitcoin. “Ik geloof dat veel grote institutionele beleggers enthousiast zijn over Bitcoin. Ik denk dat het huidige risk-off verhaal aanspreekt, net als in 2021”, aldus Joshua Frank. Aan de andere kant merkt hij op dat de beperkte liquiditeit nog steeds een obstakel is voor de markt, maar dit zorgt er tegelijkertijd voor dat Bitcoin momenteel de rest overtreft. “Bitcoin presteert om verschillende redenen goed, waaronder marktconsolidatie, lage handelsvolumes en onzekerheid rondom banken”, voegt Frank toe.

“Op korte termijn vertoont Bitcoin meer correlatie met goud. Het negatieve regelgevingsklimaat in de Verenigde Staten draagt bij aan de lage liquiditeit”, meldt de CEO van The Tie aan CoinDesk.

Van West naar Oost?

Steeds meer bedrijven in de crypto-industrie kiezen ervoor om de Verenigde Staten te verlaten vanwege strenge regulering in dat land. Terwijl Westerse oprichters en teams nog steeds kunnen uitblinken in innovatie door naar het Oosten te kijken. Daar omarmen overheden op dit moment nieuwe technologieën. Waarschijnlijk beschouwen zij deze nieuwe technologie als een kans op economische doorbraken, terwijl het in het Westen vooral als een bedreiging wordt gezien. Het zou niet verrassend zijn als deze landen in de komende jaren stappen ondernemen.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft in ieder geval een negatieve houding ten opzichte van crypto. Zo veranderde het algemene advies over crypto recentelijk van neutraal naar negatief bij het Council of Economic Advisers van het Witte Huis.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.