De Federal Reserve riskeert gevaarlijk spel, Bitcoin kan voor aanzienlijke koersstijging staan

Het is duidelijk dat de Amerikaanse Federal Reserve gedurende het hele jaar in de schijnwerpers staat vanwege de opeenvolgende renteverhogingen. Sinds de eerste verhoging in maart 2022 is de Federal Reserve begonnen aan een agressieve campagne van renteverhogingen, die ongekend is in de monetaire geschiedenis van de Verenigde Staten. Dit is duidelijk zichtbaar in de onderstaande grafiek.

Het hoofddoel van deze renteverhogingen is het beheersen van de inflatie, maar tot dusver is dit nog niet volledig gelukt. Een belangrijke vraag is hoe deze renteverhogingen de economie zullen beïnvloeden, en op een bredere schaal, wat voor effect dit zal hebben op Bitcoin en andere financiële markten. In dit artikel zal ik proberen deze vragen te beantwoorden.

De Federal Reserve is nog nooit eerder zo offensief geweest

In vergelijking met eerdere cycli is de Federal Reserve nog nooit zo offensief geweest als nu. Binnen een periode van ongeveer zeven maanden sinds maart 2022 is de rente verhoogd van 0,25 procent naar 4,00 procent. Na een decennium van historisch lage rentetarieven verandert de Federal Reserve nu volledig van koers om de inflatie te bestrijden. Hiermee wordt echter het welzijn van de gehele economie op het spel gezet.

De bovenstaande afbeelding illustreert hoe buitengewoon het huidige beleid van de Federal Reserve is. Ik ben persoonlijk overtuigd van de onmogelijkheid om de rente in dit tempo te verhogen voor een economie die gebouwd is op kunstmatig lage rentetarieven. Op een gegeven moment zullen individuen, bedrijven en overheden hun schulden moeten herfinancieren en geconfronteerd worden met buitensporig hoge rentelasten.

Tom Hoenig, voormalig president van de Kansas City Federal Reserve, deelt mijn opvatting: “We hebben zeven jaar achter de rug waarin de rente praktisch nul was. Wat gebeurt er dan gedurende die zeven jaar? De hele markt past zich aan bij deze nieuwe rentetarieven. Het volledige economische systeem is afhankelijk geworden van een rentetarief van nul procent. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar wereldwijd. […] Denk je echt dat het mogelijk is om de rente te verhogen zonder enige schade? Denk je dat er geen slachtoffers zullen zijn? Dat er geen winnaars en verliezers zullen zijn? Dat is onmogelijk.”

De huidige rentestand van 4 procent, waarnaar de Federal Reserve in recordtempo heeft toegewerkt, gedraagt zich als een tijdbom die langzaam in het systeem wordt geïntegreerd. De gevolgen van renteverhogingen zijn niet onmiddellijk zichtbaar, vergelijkbaar met hoe we nu pas de gevolgen beginnen te voelen van het kunstmatig lage rentebeleid van het afgelopen decennium.

Er zal een moment komen waarop de Federal Reserve snel van koers moet veranderen en de rente moet verlagen om een economische ineenstorting te voorkomen. Op dit moment balanceert de Federal Reserve op een koord op 30 meter hoogte zonder enige veiligheid. Hopelijk weten ze op het juiste moment te stoppen, maar het lijkt wel zeker dat de economische impact nog moet komen.

Impact op Bitcoin

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk gezien dat er een grote vraag was naar Amerikaanse dollars. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals:

Aanzienlijke macro-economische onzekerheid
Bedrijven en individuen die voornamelijk in Amerikaanse dollars moeten betalen
Een snelle stijging van de rente

De Amerikaanse dollar blijft de wereldreservemunt, wat betekent dat een groot deel van de wereldwijde schulden en handel in dollars plaatsvindt. Dit resulteert in een natuurlijke vraag naar dollars. In combinatie met de huidige macro-economische onzekerheid – waaronder hoge inflatie en wereldwijde renteverhogingen – wordt het rendement op Amerikaanse staatsobligaties van ruim 4 procent per jaar aantrekkelijk, ondanks het risico.

Ik geloof dat deze trend van het zoeken naar Amerikaanse dollars zal veranderen zodra de Federal Reserve gedwongen wordt haar koers te wijzigen en de rente te verlagen om een economische ineenstorting te voorkomen. Op dat moment verwacht ik dat de financiële wereld een definitieve breuk zal ervaren met de Amerikaanse dollar.

Daarna voorspel ik een verschuiving naar ‘harde activa’. Op persoonlijk niveau investeer ik momenteel in Bitcoin, fysiek goud, grondstoffenproducenten, dividend-aandelen en olie- en gasbedrijven. Als de Amerikaanse dollar niet langer als veilige haven wordt beschouwd – op het moment dat renteverlagingen onvermijdelijk worden – verwacht ik dat deze activa aantrekkelijker zullen worden.

Wil je meer van dit soort artikelen lezen?

Ben je geïnteresseerd in macro-economische en geopolitieke analyses? Abonneer je dan op mijn gratis nieuwsbrief voor investeerders! In deze nieuwsbrief deel ik gedetailleerde analyses van macro-economische trends, bespreek ik geopolitieke ontwikkelingen en geef ik een diepgaand inzicht in mijn investeringsportfolio.

In de meest recente editie van mijn nieuwsbrief bespreek ik bijvoorbeeld waarom ik momenteel aanzienlijk investeer in de olie- en gasindustrie en uraniummijnbedrijven.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.