Diepe Duik: De Duurzaamheid van Bitcoin

Kritiek op cryptocurrencies wijst vaak op hun gebrek aan duurzaamheid. Het vereist namelijk aanzienlijke energie voor de rekenkracht die proof-of-work vereist. Bitcoin, het grootste blockchain-netwerk, maakt gebruik van proof-of-work als consensusmechanisme. Over de hele wereld zijn er veel mijnfaciliteiten die elektriciteit verbruiken. In deze diepgaande analyse bekijken we het energieverbruik van het Bitcoin-netwerk en de rol ervan in de overgang naar duurzame energie.

Wat zeggen de gegevens?

Volgens de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index verbruikt Bitcoin op dit moment 102,11 terawattuur (TWh) aan elektriciteit. Dit komt neer op 0,46% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik, dat in totaal 22.315 TWh bedraagt. Met 102,11 TWh komt Bitcoin dicht in de buurt van het energieverbruik van Nederland, dat jaarlijks 113,3 TWh verbruikt. Het Bitcoin-netwerk verbruikt meer energie dan landen als Kazachstan (96,6 TWh) en de Filipijnen (98,5 TWh).

Op basis van deze gegevens kunnen we concluderen dat het Bitcoin-netwerk aanzienlijke energie verbruikt om te blijven functioneren. Toch moeten we beseffen dat het energieverbruik van het Bitcoin-netwerk en dat van een land niet één op één te vergelijken zijn. De omvang van een land correleert niet altijd met het energieverbruik. Het energieverbruik in elk land wordt beïnvloed door factoren zoals de vraag naar energie in huishoudens en industrie, economische en sociale ontwikkeling, beschikbare energiebronnen, uitgaven en productie, en overheidsbeleid.

Verwachte groei in energieverbruik van het Bitcoin-netwerk

Hoewel het energieverbruik van het Bitcoin-netwerk al aanzienlijk is, maken mensen zich vooral zorgen over de verwachte groei ervan. Naarmate de vraag naar het netwerk blijft stijgen, wordt het aantrekkelijker voor miners om deel te nemen aan het minen van Bitcoin. Dit verhoogt de beveiliging van het netwerk, maar leidt ook tot een hoger totaal energieverbruik van het netwerk.

Zoals te zien is in Figuur 1, worden drie groeiscenario’s voor het Bitcoin-netwerk geschetst voor de periode 2022-2040. De drie onderscheiden scenario’s zijn bearish, neutraal en bullish.

In een bearish scenario neemt de vraag naar Bitcoin relatief weinig toe in 18 jaar tijd, met een prijs van ongeveer $100.000. Dit leidt tot minder concurrentie in het minen en dus een lager energieverbruik.

In het bullish scenario wordt juist een sterke groei voorspeld in de adoptie van Bitcoin, waarbij de waarde wordt geschat op ongeveer $2 miljoen. Dit leidt tot een toename van de mining-activiteit en concurrentie, wat het energieverbruik van het netwerk verhoogt. Volgens onderzoek van Arcane Research zou het bullish scenario betekenen dat het netwerk een energieverbruik heeft van bijna 900 TWh, bijna 9 keer het huidige verbruik, vergelijkbaar met landen als Japan en Rusland.

Bitcoin in vergelijking met de industrie

Om een beter beeld te krijgen van het energieverbruik van Bitcoin-mining, vergelijken we dit met andere industrieën. Critici beweren vaak dat het proof-of-work miningproces van crypto vervuilend is, maar hoeveel energie verbruiken traditionele industrieën zoals goud- en cementproductie?

Vergelijking van Bitcoin-mining en goudwinning

Goud wordt vaak gezien als de analoge tegenhanger van Bitcoin. Het mijnen van goud vereist jaarlijks 131 TWh aan energie, bijna 15% meer dan het energieverbruik van het Bitcoin-netwerk. De marktkapitalisatie van goud is $17,7 biljoen, meer dan 39 keer de marktkapitalisatie van Bitcoin, die op dit moment $450 miljard bedraagt. Hieruit kunnen we concluderen dat goud efficiënter is in het omzetten van energie in waarde. Een deel van het verschil ligt in het feit dat Bitcoin-miners constant energie verbruiken om het netwerk te laten draaien, terwijl energie voor goudwinning voornamelijk wordt gebruikt tijdens het delven.

Vergelijking van Bitcoin-mining en cementproductie

Een ander voorbeeld vergelijkt Bitcoin-mining met de cementproductie-industrie. Figuur 2 toont een vergelijking van het energieverbruik van het Bitcoin-netwerk en de cementproductie-industrie in 2022 en 2040. Uit de figuur blijkt dat Bitcoin-mining aanzienlijk minder energie verbruikt dan de cementindustrie. In 2022 verbruikt de cementproductie bijna 50 keer meer energie dan het Bitcoin-netwerk. Dit verschil zal naar verwachting 7 keer zijn in 2040. Het is duidelijk dat het energieverbruik van mining sneller groeit dan dat van de cementindustrie. Ondanks dit feit krijgt Bitcoin veel kritiek voor zijn energieverbruik, terwijl andere industrieën veel meer energie verbruiken.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.