Diepe Duik: Hoe presteert Bitcoin op dit moment?

In de diepgaande analyse van vandaag gaan we dieper in op de huidige staat van Bitcoin (BTC) in de huidige marktomstandigheden. De recente weken hebben getoond dat de Bitcoin koers aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. Om beter inzicht te krijgen in de recente ontwikkelingen van Bitcoin en om toekomstverwachtingen te onderzoeken, duiken we in de recente gebeurtenissen binnen de cryptomarkt. We zullen on-chain data onderzoeken en een prijsanalyse uitvoeren.

Recente Ontwikkelingen

De afgelopen weken hebben opvallende prijsbewegingen plaatsgevonden in zowel Bitcoin als de bredere cryptomarkt. De recente ontwikkelingen in de macro-economische omgeving hebben hier aanzienlijk aan bijgedragen. In dit gedeelte zullen we enkele belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen tijd belichten.

Toenemende Onzekerheid Beïnvloedt Investeerderspositie in Financiële Sector ten Gunste van Bitcoin en Goud

De financiële markt wordt nog steeds overschaduwd door onzekerheid, wat investeerders zorgen baart. Het ineenstorten van prominente Amerikaanse banken, zoals de Silicon Valley Bank (SVB), benadrukt opnieuw dat banken niet onkwetsbaar zijn. Deze onzekerheid heeft geleid tot meer investeringen in zowel goud als Bitcoin. Dit heeft geleid tot aanzienlijke stijgingen in de prijzen van beide activa in de afgelopen maanden. De goudprijs heeft zelfs voor het eerst in meer dan een jaar de grens van $2.000 per ons overschreden.

Bitcoin Miners Krijgen Vergelijkbare Rechten als Datacenters in de Verenigde Staten

Een nieuw wetsvoorstel in de Verenigde Staten, de Arkansas Data Centers Act van 2023, heeft goedkeuring gekregen van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat en ligt momenteel ter goedkeuring bij de gouverneur. Dit voorstel biedt cryptominers vergelijkbare rechten als die van datacenters. Hierdoor krijgen miners meer duidelijkheid over de juridische aspecten van hun activiteiten, waardoor ze effectiever kunnen opereren.

MicroStrategy Doet Opnieuw Bitcoin Aankoop

Techbedrijf MicroStrategy, onder leiding van CEO Michael Saylor, heeft aangekondigd dat het opnieuw Bitcoin heeft aangeschaft voor zijn bedrijfsbalans. Deze recente aankoop omvat 1.045 BTC, wat neerkomt op een totaalbedrag van $23,9 miljoen. Dit vormt een aanvulling op eerdere Bitcoin-aankopen van het bedrijf, dat nu ongeveer 140.000 BTC bezit met een waarde van circa $4 miljard. Dit maakt MicroStrategy een van de grootste publieke houders van Bitcoin.

Diepgaande Data-Analyse

De recente ontwikkelingen in de cryptomarkt en Bitcoin illustreren de voortdurende dynamiek van de markt. In dit gedeelte duiken we dieper in verschillende datapunten om te beoordelen of macro-economische veranderingen ook weerspiegeld worden in on-chain data. Tevens analyseren we de huidige Bitcoin koers.

On-Chain Analyse

On-chain data biedt nieuwe inzichten in de groei en acceptatie van een netwerk. We nemen een objectieve kijk naar data zoals netwerkactiviteit en het gedrag van grote houders, ook wel bekend als “whales”.

Netwerktransacties

Het aantal transacties op een netwerk geeft inzicht in de activiteit ervan. Een hogere activiteit duidt op grotere vraag naar netwerkfunctionaliteiten, wat op lange termijn een positieve invloed kan hebben op de koers. In de afgelopen 3 jaar toont Figuur 1 aan dat het aantal dagelijkse transacties aanzienlijk is gestegen, vooral in de afgelopen 2 jaar.

Kleine Bitcoin Houders Acculeren

Figuur 2 toont het toenemende aantal adressen dat minstens 1 BTC bezit. Dit wijst op blijvende accumulatie door kleinere investeerders. De onzekerheid en het wantrouwen in traditionele financiële instellingen, zoals het instorten van Silicon Valley Bank, lijken bij te dragen aan deze trend.

Fluctuerend Gedrag van Bitcoin Whales

Bitcoin whales, die meer dan 1.000 BTC bezitten, kunnen de markt beïnvloeden door hun grote posities. Momenteel is er geen duidelijk accumulatiesignaal vanuit deze grote investeerders. Hoewel het aantal whales met meer dan 10.000 BTC is gestegen, is het aantal met 1.000 BTC gedaald. Dit duidt op verdeelde verwachtingen onder de whales.

Prijsanalyse

De Bitcoin koers vertoont sterke schommelingen. In Figuur 5 wordt de Bitcoin Rainbow Chart getoond, die historische trends markeert met kleuren die overeenkomen met lage en hoge koersen. Ondanks de recente stijgingen wordt Bitcoin volgens deze grafiek nog steeds beschouwd als relatief goedkoop en bevindt het zich in een accumulatiefase.

Conclusie

On-chain data wijst op accumulatie door kleinere investeerders, mogelijk ingegeven door wantrouwen in traditionele financiële instellingen. Het gedrag van whales is echter wisselend. Grotere whales nemen toe, terwijl kleinere whales afnemen. De Bitcoin Rainbow Chart suggereert dat de huidige koers gunstig is voor accumulatie.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.