Diepe Duik: Hoe staat Bitcoin ervoor na de FTX Crash?

In deze uitgebreide analyse kijken we opnieuw naar de fundamentele statistieken met betrekking tot Bitcoin (BTC). Er heeft zich veel voorgedaan deze week met de ineenstorting van de FTX-beurs. In onze diepgaande analyse van vorige week zijn we hier al dieper op ingegaan. Sindsdien hebben er interessante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot Bitcoin. In de analyse van vandaag werpen we een blik op de on-chain ontwikkelingen van Bitcoin in het nasleep van de FTX crash.

Wat is er gebeurd?

In de vorige diepgaande analyse hebben we al aandacht besteed aan het drama rondom de FTX crypto exchange. Het is je wellicht niet ontgaan dat de exchange failliet is gegaan nadat bleek dat de CEO, Sam Bankman-Fried, fraude heeft gepleegd. De beweerde balans van FTX bleek volledig onjuist te zijn. Veel andere beurzen hadden een aanzienlijke betrokkenheid bij FTX en dit leidde tot een kettingreactie. Veel kleinere beurzen moesten eveneens faillissement aanvragen. Samen met de faillissementen volgde een aanzienlijke correctie op de cryptomarkt. De waarde van Bitcoin daalde tot onder de $16.000. Andere projecten, zoals Solana, verloren meer dan 50% van hun waarde.

On-chain Analyse

In dit gedeelte werpen we een blik op de on-chain gegevens van Bitcoin sinds het faillissement van FTX. Als gevolg van de resulterende paniek zien we veel activiteit on-chain plaatsvinden. We onderzoeken wat dit zou kunnen betekenen voor Bitcoin.

BTC op FTX

Het is lastig om de Bitcoin-reserves van FTX te volgen. Ze hadden namelijk een complex systeem voor hun reserves dat niet transparant bleek te zijn. Glassnode heeft desalniettemin een indicatief overzicht van de reserves samengesteld, zoals te zien in Figuur 1.

Het is duidelijk dat het bedrijf de Bitcoin die zich op FTX bevond heeft weggehaald vanwege het faillissement. Of hier goede of kwade bedoelingen achter zitten, is nog niet duidelijk. Wat wel opvalt, is dat er al in juni een aanzienlijke daling van de Bitcoin-reserves te zien is. Dit houdt mogelijk verband met de LUNA crash die FTX (en Alameda Research) in de problemen bracht. Verder is te zien dat FTX sinds juni gestaag Bitcoin uit de reserves begon te halen en dat de reserves momenteel vrijwel geen Bitcoin meer bevatten.

Daling van Bitcoin-reserves op beurzen

Als reactie op het FTX-drama hebben veel Bitcoin (en andere munten) ook andere beurzen verlaten. In Figuur 2 is duidelijk te zien hoe in de afgelopen weken de nettouitstroom van Bitcoin op beurzen sterk is toegenomen. Op dit moment zien we een uitstroom van meer dan 157.000 bitcoin (op 14 november). Dit komt neer op bijna $2,7 miljard dat dagelijks de beurzen verlaat. Dit laat zien dat investeerders en crypto-gebruikers massaal in paniek zijn en weinig vertrouwen hebben in centrale beurzen/platforms. Tegelijkertijd toont Bitcoin hiermee zijn kracht aan, omdat het aangeeft dat gebruikers en investeerders massaal hun toevlucht nemen tot Bitcoin als het vertrouwen in de crypto-industrie laag is, en deze vervolgens op private wallets plaatsen.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.