Diepgaande analyse: Benadert de Bitcoin een keerpunt?

De afgelopen maanden hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan. De impact van de FTX-crash is merkbaar in de cryptomarkt. Hierdoor zijn verschillende crypto-beurzen getroffen en heerst er nog steeds een gevoel van onzekerheid. Ook Binance staat nu in een negatief daglicht. Een aanzienlijke mate van angst binnen de markt wijst vaak op een mogelijk keerpunt. In deze diepgaande analyse bekijken we opnieuw Bitcoin om inzicht te krijgen in de huidige staat van de markt.

In dit gedeelte werpen we een blik op de on-chain data van Bitcoin, gebruikmakend van diverse metrieken.

Bitcoin verlaat in groten getale de beurzen

In figuur 1 wordt het aantal Bitcoins op beurzen weergegeven door de blauwe lijn. Na de FTX-crash zagen we dat er aanzienlijk minder Bitcoins op beurzen aanwezig waren. Gedurende de drie weken na de crash werden ongeveer 200.000 Bitcoins van beurzen gehaald. Hierdoor daalde het totale aantal Bitcoins op beurzen van ongeveer 2,52 miljoen naar 2,33 miljoen. Met de recente problemen rondom Binance is dit aantal verder gedaald tot 2,24 miljoen. Over het algemeen blijft de trend negatief.

Beleggers wenden zich tot Bitcoin

Om het gedrag van korte- en langetermijn Bitcoin-beleggers te begrijpen, kijken we naar de HODL Waves-grafiek (figuur 2). HODL staat voor “hold on to dear life”. HODL-beleggers zijn voornamelijk langetermijnbeleggers. Vaak duidt een groot aantal HODL’ers op een mogelijke bodem. De HODL Waves-grafiek toont het totale aantal Bitcoins in omloop, gegroepeerd op basis van tijdsperioden. De kleuren representeren verschillende perioden waarin Bitcoins in dezelfde wallet zijn bewaard. Bijvoorbeeld, paars geeft Bitcoins weer die al meer dan 10 jaar niet zijn verplaatst. Wallets waarin Bitcoin minder dan 6 maanden wordt vastgehouden, worden weergegeven in geel of rood.

Opvallend genoeg zagen we na de FTX-crash een toename in het aantal jonge wallets, weergegeven in rood en donker oranje. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat beleggers hun altcoins inruilden voor Bitcoin. Dit illustreert de veerkracht van Bitcoin en hoe het fungeert als een veilige haven tijdens tijden van crisis in de cryptomarkt.

Vergelijkbare trends zien we ook in twee andere grafieken: het aantal wallets met 1 of meer Bitcoin en het aantal wallets met 100 of meer Bitcoin (figuur 3 en 4). Opmerkelijk genoeg vertonen beide aantallen een stijgende trend.

Indicaties van een mogelijke bodem

Perioden van paniek duiden vaak op een mogelijke bodem. Maar zijn er ook metrieken die dit ondersteunen? Een manier om de markttrends van Bitcoin te begrijpen, is door te kijken naar de marktcycli. Een marktcyclus verwijst naar de natuurlijke prijsfluctuaties op de markt over een bepaalde tijdsperiode. Figuur 5 laat de prijsontwikkeling van Bitcoin zien samen met de momenten van halvering. Historisch gezien volgen bullruns cycli van ongeveer vier jaar, die plaatsvinden na elke halvering. Na de piek van de bullmarkt volgt meestal een langere periode van dalende prijzen, de bearmarkt, die ongeveer een jaar duurt.

We bevinden ons nu iets meer dan een jaar na de hoogste waarde ooit van Bitcoin. Dit was op 10 november, met een prijs van meer dan $69.000 (bron: CoinGecko). De bodem van de voorgaande bullmarkt was op 17 december 2018, dus vier jaar geleden. Zal de geschiedenis zich herhalen?

Figuur 6 toont de verschillende Bitcoin-cycli. Hierin valt een interessant patroon op. Na een periode van snelle prijsgroei volgt een fase waarin de prijs consolideert rond 50% van de hoogste waarde, met ups en downs. Hierna volgt de “final washout”, een fase waarin we ons mogelijk nu bevinden.

Figuur 7 laat de procentuele verschillen zien tussen de hoogste waarde ooit en de bodem van elke cyclus. Bij de afgelopen twee bullcycli lag de bodem rond 86% en 83% van de hoogste waarde. De huidige Bitcoin-prijs bevindt zich op 77,40% van de hoogste waarde ooit, die op 10 november 2021 werd bereikt.

Conclusie

De waarde van Bitcoin en andere cryptocurrencies kan sterk schommelen en wordt beïnvloed door diverse factoren. Toch wijzen de gekozen metrieken op een interessante trend. Er vindt een uitstroom van Bitcoin plaats van beurzen en beleggers wenden zich tot Bitcoin. Dit suggereert dat de angst in de cryptomarkt nog aanwezig is, wat vaak wijst op een mogelijke bodem. Daarnaast zijn er opvallende overeenkomsten met voorgaande cryptocycli. Een bodem lijkt in zicht te zijn.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.