Dit is waarom deze week van cruciaal belang is voor Bitcoin

Sinds vorige week woensdag heeft er een aanzienlijke correctie plaatsgevonden in de markt van Bitcoin en andere cryptocurrencies, wat het positieve sentiment van de afgelopen weken heeft doen wankelen. Hoewel de grafiek van Bitcoin voor de komende week nog steeds optimistisch oogt zolang de prijs boven de $25.000 blijft, bevindt de markt zich in de buurt van een kritiek punt volgens de dagelijkse grafiek.

Elke beweging die de prijs van BTC onder de $26.800 duwt, kan leiden tot een negatieve verandering in de trend. Aan de andere kant is het essentieel om het niveau van $27.800 terug te winnen. Als dit niveau wordt overschreden, kan de opwaartse trend snel weer oppakken. In de komende week zijn er verschillende gebeurtenissen en gegevens die een beslissende invloed kunnen hebben op de richting van de trend.

Belangrijke dagen voor Bitcoin

25 april 16:00

Morgen, dinsdag 25 april, zal om 16.00 uur de Conference Board de meest recente cijfers voor het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten voor maart bekendmaken. Vorige maand lag het consumentenvertrouwen op 104,2, wat ruim boven de verwachte 101,0 lag.

De afgelopen maanden werden sterke consumentengegevens positief ontvangen op de cryptocurrency-markt. Daarom zou een beter dan verwachte uitkomst een licht positief effect op Bitcoin moeten hebben. Een zwak consumentenvertrouwen kan echter duiden op een naderende recessie en daarmee een grotere correctie in de cryptocurrency-markt.

27 april 14:30

Op donderdag 27 april worden om 14.30 uur de cijfers voor het bruto binnenlands product (bbp) van de Verenigde Staten voor het eerste kwartaal van 2023 vrijgegeven. Eerder hebben zwakke gegevens geleid tot correcties op zowel de aandelenmarkt als de cryptocurrency-markt.

De voorspelling voor het bbp is 2,0%, aanzienlijk lager dan de definitieve cijfers voor het vierde kwartaal van 2022 (2,6%). Als deze voorspelling uitkomt, zal de financiële markt waarschijnlijk dalen uit vrees voor een naderende recessie. Een overschrijding van de voorspelling kan daarentegen een optimistisch momentum creëren voor Bitcoin en cryptocurrencies.

28 april 14:30

Het meest cruciale macro-economische gegeven komt echter aan het einde van de week. Op vrijdag 28 april zal om 14.30 uur het Bureau of Economic Analysis de belangrijkste gegevens over persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE) voor maart publiceren.

De kern-PCE in februari was +0,3% ten opzichte van de voorgaande maand, lager dan de voorspelling van +0,4%. Analisten verwachten voor maart een gelijkblijvende stijging van +0,3%. Op jaarbasis wordt voorspeld dat dit een stijging van 4,5% zal zijn, vergeleken met 4,6% vorige maand (voorspelling: 4,7%).

Als de kern-PCE hoger uitkomt, kan dit een negatief effect hebben en mogelijk druk uitoefenen op de cryptocurrency-markt. Als daarentegen de kerninflatie minder stijgt dan in de voorgaande maand, kan er een positieve reactie worden verwacht. De prijs van Bitcoin zal naar verwachting profiteren van voortdurend dalende inflatiecijfers.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.