ECB verhoogt rente met 0,5 procent, wat betekent dit voor Bitcoin?

De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rentetarieven verhoogd. De belangrijkste rentetarieven van de centrale bank zijn met 0,5 procentpunt gestegen, waardoor de depositorente nu op 2,5 procent staat. Dit heeft invloed gehad op de koers van Bitcoin, die negatief heeft gereageerd op de vijfde opeenvolgende renteverhoging van de ECB.

De renteverhoging van vandaag is even groot als de vorige in december. De ECB heeft tevens aangekondigd dat ze van plan zijn om de rente opnieuw te verhogen met een half procentpunt tijdens de volgende beleidsvergadering in maart. Na deze stap zal er geëvalueerd worden hoe verder te gaan met de rente.

Bitcoin’s koers heeft negatief gereageerd op de rentewijziging van de Europese Centrale Bank. Direct na de aankondiging daalde de koers van $24.000 naar een dieptepunt van $23.513. Sindsdien lijkt de koers enigszins te herstellen en staat op het moment van schrijven rond de $23.672.

Waarom blijft de ECB de rente verhogen?

Het doel van de renteverhogingen is om de economische groei af te remmen en de inflatie te verminderen. Dit wordt bereikt door lenen duurder te maken, wat leidt tot verminderde investeringen en uitgaven. Hoewel de inflatie in de eurozone de afgelopen maanden is gedaald, blijft de 8,5 procent in januari nog steeds hoog. Daarom is de renteverhoging door de Europese centrale bank noodzakelijk, vergelijkbaar met de aanpak van de Amerikaanse Federal Reserve.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.