Eind 2022 bezat PayPal een bedrag van €565 miljoen aan cryptocurrencies

Volgens het jaarverslag dat op 10 februari is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, had PayPal op 31 december in totaal €565 miljoen geïnvesteerd in diverse cryptocurrencies, zoals Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Bitcoin Cash.

Van alle cryptobezittingen van PayPal had Bitcoin de hoogste waarde, met een totaal van $291 miljoen volgens de bedrijfsverdeling van activa. Ethereum werd aangehouden voor een bedrag van €234 miljoen, terwijl Litecoin en Bitcoin Cash samen goed waren voor €59 miljoen.

De cryptocurrencies worden beheerd door een externe bewaarder.

Volgens de indiening bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission bedroegen de totale financiële activa van PayPal op 31 december meer dan €23 miljard. Het cryptobezit van PayPal ter waarde van €565 miljoen vertegenwoordigt 67% van de totale financiële verplichtingen van het bedrijf, wat overeenkomt met €844 miljoen.

Hoewel PayPal meer dan 2 jaar geleden cryptocurrencies op zijn platform introduceerde, was er geen vergelijkbare opsplitsing van het cryptobezit opgenomen in het vorige financiële jaarverslag van het bedrijf. PayPal vermeldde het volgende in een recente indiening:

Vanwege de unieke risico’s verbonden aan cryptocurrencies, waaronder technologische, juridische en regelgevende risico’s, erkennen we onze verantwoordelijkheid om cryptobezittingen te beschermen en zo de verplichting na te komen om de cryptocurrencies die we namens onze klanten bewaren te beschermen.

Volgens de verklaring van PayPal worden de cryptocurrencies van klanten bewaard door een externe bewaarder. Het bedrijf benadrukt dat er contractueel wordt vereist dat de bewaarder de activa van klanten gescheiden houdt van andere activa of eigendommen, en voegt hier het volgende aan toe:

We kunnen niet met zekerheid zeggen of deze contractuele verplichtingen, zelfs als ze correct worden nageleefd door de bewaarder, effectief zullen zijn om te voorkomen dat dergelijke activa worden behandeld als onderdeel van het vermogen van de bewaarder in geval van faillissement of andere insolventiewetgeving.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.