Elon Musk wordt door een stagiair van SpaceX beschuldigd van het zijn van de maker van Bitcoin

Volgens een stagiair bij SpaceX beweert Elon Musk dat hij eigenlijk Satoshi Nakamoto is, wat impliceert dat Musk de oorspronkelijke bedenker van Bitcoin is. In eerste instantie lijkt dit misschien grappig, maar wacht tot je het bewijs ziet dat is gepresenteerd door Sahil Gupta, een voormalige stagiair bij SpaceX.

Gelijkenissen tussen Elon Musk en Satoshi Nakamoto

Sahil Gupta deelt de mening dat Elon Musk daadwerkelijk achter het pseudoniem Satoshi Nakamoto schuilgaat. Hij is er stellig van overtuigd dat de persoon achter Bitcoin mogelijk dezelfde is als de oprichter van Tesla.

Hoewel dit idee niet nieuw is, presenteert Gupta een interessante vergelijking van de overeenkomsten tussen Nakamoto en Musk, waardoor dit idee nieuw leven wordt ingeblazen.

Musk heeft in het verleden via een tweet ontkend dat hij iets met de creatie van Bitcoin te maken heeft. Maar gezien de excentriciteit van de miljardair, kun je nooit zeker zijn.

“Klopt niet. Een paar jaar geleden stuurde een vriend me een deel van een BTC, maar ik weet niet waar het is.” – Elon Musk (@elonmusk) 28 november 2017

Desondanks de ontkenning van Elon Musk blijft de voormalige stagiair van SpaceX bij zijn standpunt. Hij verklaart:

“Een paar jaar geleden vroeg ik me af of Musk in staat zou zijn om de broncode van Bitcoin te schrijven. Toen realiseerde ik me dat hij dat echt kan. Musk heeft de software geschreven voor zijn eerste bedrijven, Zip2 en X.com, die zich specifiek bezighielden met peer-to-peer betalingen. De broncode van X.com is geschreven in C++ en wordt omschreven als ‘monolithisch’, net als Bitcoin.” – Gupta

Gupta heeft ook de taalkundige aspecten van Satoshi’s forumberichten geanalyseerd. Hij beweert dat de taal die Satoshi Nakamoto gebruikt, verwijst naar Elon Musk.

“Het gebruik van termen als ‘bloody hard’ en ‘order of magnitude’ zijn kenmerkend voor Musk. Net als Musk gebruikt Satoshi na een punt altijd dubbele spaties. Ook verscheen er ooit een artikel waarin stond dat Satoshi in 2009 per ongeluk een IP-adres had onthuld in Van Nuys, Los Angeles. Opvallend genoeg grenst het SpaceX-gebouw aan Van Nuys en bezoekt Musk regelmatig Van Nuys Airport.” – Gupta

Gupta benadrukt dat hoewel er geen direct bewijs is dat Musk daadwerkelijk Satoshi is, er veel indirect bewijs is. Hij wijst op overeenkomsten op het gebied van geografie, technische bekwaamheid, schrijfstijl en motivatiefilosofie.

De oorspronkelijke visie van PayPal

Gupta vermeldt dat Luke Nosek, een andere medeoprichter van PayPal, heeft gezegd dat de missie van PayPal was om een wereldwijde valuta te creëren die vrij was van inmenging door corrupte bankkartels en overheden. Hoewel PayPal erin slaagde om iets economisch krachtigs op te bouwen en kleine bedrijven te ondersteunen, werd de missie nooit volledig gerealiseerd, aldus Nosek.

Brits Engels

Er is bekend dat Satoshi Nakamoto vaak de Brits-Engelse spelling hanteerde, maar soms ook Amerikaanse spellingen gebruikte. Dit werd vermoedelijk gedaan om online speurders in de war te brengen. De Australische Craig Wright, die beweert Satoshi Nakamoto te zijn, stelt dat zijn Australische nationaliteit verklaart waarom hij Brits Engels en Amerikaans Engels door elkaar gebruikt. Hij beschouwt dit als bewijs dat hij de maker van Bitcoin is.

Musk groeide echter op in Zuid-Afrika, een voormalige Britse kolonie, en verhuisde later naar Canada toen hij 17 was. Vervolgens vestigde hij zich in de Verenigde Staten, waar hij de rest van zijn leven heeft doorgebracht. Het zou dus logisch zijn dat hij na verloop van tijd beide spellingvarianten heeft overgenomen.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.