Federal Reserve groeit opnieuw: Wat betekent dit voor Bitcoin?

De balans van de voornaamste centrale bank ter wereld, de Amerikaanse Federal Reserve, is de afgelopen veertien dagen met een toename van 393 miljard dollar vergroot. Ondanks de hoge inflatie heeft de Federal Reserve recentelijk verschillende keren moeten ingrijpen om te voorkomen dat instabiele banken het gehele financiële systeem zouden meesleuren naar een neerwaartse spiraal. Kan dit de drijfveer zijn die Bitcoin nodig heeft om een nieuwe periode van stijgende koersen te starten?

Terug naar af

In de afgelopen maanden heeft de Federal Reserve getracht haar balans te verkleinen om de aanzienlijke inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden. Dit verliep voorspoedig, tot de moeilijkheden binnen de bankensector ruim twee weken geleden begonnen.

Sindsdien is de balans van de Federal Reserve snel gestegen en is een groot deel van de vooruitgang tenietgedaan. Met deze toename in de balans is ongeveer vier maanden aan eerdere verstrakking weer ongedaan gemaakt.

Het is overigens niet geheel passend om hier van “geld bijdrukken” te spreken, aangezien de groei van de balans anders dan gebruikelijk is. In dit geval dienen banken met liquiditeitsproblemen activa als onderpand bij de Federal Reserve in, waarvoor zij tijdelijk Amerikaanse dollars ontvangen.

Het idee is dat deze banken uiteindelijk deze geldsommen terugbetalen aan de Federal Reserve en op dat moment hun activa terugkrijgen. Echter, het is nog onduidelijk of deze plannen daadwerkelijk zo zullen verlopen. De geschiedenis heeft aangetoond dat tijdelijke oplossingen vaak niet zo tijdelijk zijn in de financiële wereld.

Voordelig voor Bitcoin

Wat inmiddels wel vaststaat, is dat de onrust bij de banken en de groei van de balans van de Federal Reserve fungeren als een stimulans voor de koers van Bitcoin. Het is momenteel nog te vroeg om te concluderen dat er een nieuwe stierenmarkt is, maar steeds meer investeerders worden aangetrokken door de stabiliteit en zekerheid die Bitcoin kan bieden in dergelijke tijden.

Nog duidelijker wordt met de problemen bij de banken dat Bitcoin een redelijk betrouwbare keuze is om je vermogen in onder te brengen. In tegenstelling tot banken, waar je enkel kunt hopen dat je op elk gewenst moment toegang hebt tot de middelen die je hebt gestort.

Op dat vlak is de recente bankencrisis opnieuw een vorm van promotie voor Bitcoin en laat dit andermaal zien waarom Satoshi Nakamoto het netwerk in 2009 lanceerde: het conventionele financiële systeem is op de lange termijn altijd kwetsbaar, terwijl Bitcoin dat niet is.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.