Gunstige economische gegevens uit de Verenigde Staten hebben een negatieve invloed op Bitcoin

In een tijd waarin positief nieuws wordt ontvangen als slecht nieuws, blijft de economie ondanks de agressieve renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, standhouden. Zelfs de werkloosheidscijfers van deze week waren sterker dan verwacht.

Wat is er aan de hand?

Zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, hebben de renteverhogingen van zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank aanzienlijke impact op de financiële markten. Momenteel ondervinden Bitcoin, Ethereum en vrijwel alle andere financiële activa de negatieve gevolgen van de renteverhogingen door de centrale banken. Deze renteverhogingen worden uiteraard niet zonder reden doorgevoerd. De centrale banken verhogen de rente om de inflatie, die de afgelopen jaren uit de hand is gelopen, te beteugelen.

Opmerkelijk genoeg hoopt de markt in deze context – wat enigszins vreemd lijkt – op tegenvallende economische gegevens. Als de economie verzwakt, kan dat een reden zijn voor de Federal Reserve om haar beleid aan te passen. Dit keer gebeurde dat echter niet, omdat het aantal werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten uitkwam op 216.000, terwijl was ingezet op een aantal van 225.000 aanvragen. De werkloosheidscijfers waren dus gunstiger dan verwacht, wat gunstig is voor de Federal Reserve, omdat dit haar meer ruimte geeft om de rente verder te verhogen.

Geloof wat de Fed zegt

David Tepper, een zeer succesvolle hedgefondsbeheerder, vertelde donderdag aan CNBC dat het volgens hem geen goed idee is om tegen de Federal Reserve in te gaan. Velen twijfelen aan de uitspraken van de Federal Reserve en vermoeden dat de renteverhogingen slechts bluf zijn. Ze denken dat de economie op elk moment kan instorten en dat de Federal Reserve haar beleid om die reden moet herzien.

Ook groeide de Amerikaanse economie in het derde kwartaal van 2022 aanzienlijk harder dan verwacht. Hoewel de groei aanvankelijk werd geschat op 2,9 procent, is dit bijgesteld naar 3,2 procent. Ook dit is in principe goed nieuws voor de economie, maar minder positief voor de financiële markten.

De markten kregen nog meer slecht nieuws te verwerken van de U.S. GDP Price Index (GDP Price Deflator). Dit is een maatstaf voor het meten van inflatie die alle consumptiegoederen en diensten omvat, in tegenstelling tot de CPI, die slechts een beperkt scala aan goederen omvat. Het GDP Price Deflator bereikte in het derde kwartaal een recordhoogte van 4,4 procent, wat de Federal Reserve aangeeft dat de inflatie nog niet onder controle is.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.