Gunstige impact op Bitcoin verwacht bij heropleving Chinese economie

Je hebt waarschijnlijk gemerkt dat het afgelopen jaar vooral werd gedomineerd door aanzienlijke wereldwijde inflatie. Als gevolg hiervan waren centrale banken genoodzaakt de rentetarieven te verhogen, wat echter een negatief effect had op activa met risico, zoals Bitcoin. Nu is de heropening van de Chinese economie aan de gang en volgens veel experts kan dit mogelijk een oplossing bieden voor de inflatieproblematiek.

Afnemen van inflatie

De grote vraag is hoe deze experts dit scenario voor zich zien. Over het algemeen impliceert het heropenen van een economie dat de vraag naar goederen toeneemt, wat op zijn beurt een opwaartse druk op de prijzen veroorzaakt. In dit opzicht zou men denken dat de heropening van China na de COVID-19 lockdowns zou kunnen leiden tot verdere inflatie.

Robin Xing, een deskundige op het gebied van de Chinese economie bij Morgan Stanley, legt uit dat de heropening van China mogelijk een wereldwijde daling van de inflatie kan bewerkstelligen. Dit komt omdat volgens Xing de wereldwijde productieketens hierdoor genormaliseerd kunnen worden.

In het afgelopen jaar werden veel westerse economieën geconfronteerd met de hoogste inflatie in 40 jaar, mede door stijgende energie- en voedselprijzen. Deze prijsstijgingen deden zich voor te midden van geopolitieke spanningen, een pandemie en stimuleringsmaatregelen op fiscaal en monetaire gebied door diverse landen.

Opmerkelijk is dat de Chinese overheid er gedurende die tijd in slaagde om de inflatie in 2022 op 2 procent te houden, terwijl het land een streefdoel van 3 procent had. Xing verwacht ook dat inflatie in het komende jaar geen zorgwekkende kwestie zal zijn voor China.

Beperkte inflatiedruk

Met de heropening van China zijn er enige zorgen gerezen over mogelijke hernieuwde inflatie. Volgens Xing zijn deze zorgen echter ongegrond. Hoewel de heropening van China de vraag naar grondstoffen kan verhogen, blijkt dat de vraag in westerse landen momenteel afneemt.

Xing verwacht daarom niet dat er aanzienlijk meer grondstoffen worden verbruikt, en dat de consumptie niet boven een bepaald niveau zal stijgen. “Dit betekent dat de heropening van China geen impuls geeft aan de grondstoffeninflatie, vooral omdat de Verenigde Staten en Europa dit jaar te kampen hebben met een zwakke vraag”, aldus Xing.

Als Xing gelijk krijgt en de heropening van China leidt tot een wereldwijde daling van de inflatie, doordat ‘s werelds fabriek weer operationeel is, kan dit wellicht positieve gevolgen hebben voor Bitcoin. Op dit moment leidt de hoge inflatie namelijk tot verhogingen van de rentetarieven door centrale banken. Als dat effect wegvalt, kan het optimisme mogelijk weer terugkeren.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.