Hartnett: ‘Vierde bearmarkt voor de Amerikaanse dollar in de afgelopen 50 jaar begonnen’

In oktober 2022, toen de Amerikaanse dollar zijn hoogste niveau ooit bereikte, presenteerde Michael Hartnett van de Bank of America een tegenstrijdige analyse. Volgens Hartnett was het destijds verstandig om te investeren in opkomende economieën die hard waren getroffen, terwijl het zelfverzekerde Amerika verkocht moest worden. Kort gezegd: koop opkomende economieën, verkoop de dollar.

Hartnetts gelijk

Tot op heden lijkt de hoofdstrateeg van de Bank of America gelijk te hebben met zijn analyse. In een nieuw verhaal met de titel “Verhulde IJsberg” stelt Hartnett dat de recente sterke periode van de Amerikaanse dollar voorbij is en dat devaluatie van de Amerikaanse dollar plotseling het nieuwe marktthema is geworden.

Sinds september is de Amerikaanse dollar met 11 procent gedaald, is de goudprijs boven de 2.000 dollar gestegen en is de prijs van Bitcoin weer terug op 30.000 dollar. Bovendien groeit het overheidstekort van de Verenigde Staten, bereikt de schuldenlast recordhoogten en zijn er aanzienlijke geopolitieke spanningen.

“Naar de vierde bearmarkt voor de Amerikaanse dollar in de afgelopen 50 jaar toe, is dit gunstig voor goud, olie, de euro en internationale aandelen,” aldus Hartnett. Het pessimisme rondom de Amerikaanse dollar is echter zo hoog dat Hartnett adviseert om te wachten op een opleving van de dollar voordat je deze daadwerkelijk verkort.

Wat betekent dit voor Bitcoin?

Hartnett is van mening dat de Amerikaanse dollar voor een uitdagende periode staat, aangezien het overheidstekort van de Verenigde Staten dit jaar sterk toeneemt, de schuldenlast groeit en een mogelijke recessie betekent dat de Federal Reserve snel moet ingrijpen.

Met andere woorden, er zou aanzienlijk geld bijgedrukt moeten worden om de economie te ondersteunen in de komende tijd. Hierbij beschouwt hij schaarste als een belangrijke toevlucht en dat maakt de absolute schaarste van Bitcoin, met een beperkte hoeveelheid van 21 miljoen eenheden, wellicht interessant.

Het is dan ook begrijpelijk dat Bitcoin de afgelopen maanden is gestegen van 15.500 dollar naar de huidige koers van ongeveer 30.000 dollar. Tijdens het begin van de recessie kunnen we mogelijk nog een korte opleving van de Amerikaanse dollar zien, wat het investeren in kortlopende staatsobligaties met een rendement van ongeveer 5 procent interessant maakt, om vervolgens naar schaarse activa over te stappen.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.