Human Rights Foundation: Bitcoin als oplossing voor kapotte democratieën en corruptiebestrijding

Alex Gladstein, de Chief Strategy Officer van de Human Rights Foundation, is van mening dat Bitcoin disfunctionele democratieën kan herstellen en corruptie kan bestrijden door de beperking van overheidsmacht. In een gesprek op 20 februari stelt Gladstein dat de gedecentraliseerde aard van Bitcoin het kan inzetten als een barricade tegen corruptie en onderdrukking.

Fiatgeld als bron van problemen

Interessant is dat volgens Gladstein het grootste probleem in de hedendaagse samenleving wordt veroorzaakt door fiatgeld. “Daar waar democratieën falen, is dat vaak direct gekoppeld aan fiatgeld, en ik denk dat Bitcoin dit gedeeltelijk kan oplossen”, merkt Gladstein op.

Alex Gladstein is sinds 2007 betrokken bij de Human Rights Foundation. Deze organisatie heeft als doel wereldwijd de mensenrechten te bevorderen, vooral in landen met autoritaire regimes.

Gladstein voegt toe dat Bitcoin staat voor vrijheid van meningsuiting, eigendomsrechten en open kapitaalmarkten. Deze aspecten zijn niet gunstig voor een overheidsinstantie met tirannieke neigingen, die vaak censuur, confiscatie en gesloten kapitaalmarkten nastreeft.

Een alternatief perspectief

Daarnaast beschouwt Gladstein gedecentraliseerde Bitcoin ook als een alternatief voor door de overheid uitgegeven geld. Bijvoorbeeld voor mensen die financiering willen verwerven voor initiatieven die niet worden goedgekeurd door de overheid, zoals bij de vrachtwagenprotesten in Canada.

Volgens een onderzoek van het blockchain-analysebedrijf Elliptic in februari 2022 is de belangrijkste reden om geld in te zamelen met crypto het vermijden van het sluiten van traditionele bankrekeningen.

Gladstein verwacht dat er in de komende jaren nog talloze van dergelijke “kantelpunten” zullen zijn. Deze momenten doen zich voor wanneer mensen in het traditionele financiële systeem problemen ondervinden en de overstap naar Bitcoin maken om aan de tirannie te ontsnappen.

“Al deze situaties leiden tot nieuwe Bitcoin-gebruikers uit noodzaak”, benadrukt Gladstein. De Chief Strategy Officer van de Human Rights Foundation gelooft dat deze ontwikkelingen uiteindelijk zullen bijdragen aan de adoptie van Bitcoin.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.