IMF gerustgesteld over financiële vooruitzichten van El Salvador na invoering van Bitcoin als standaard

In het begin maakte het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich grote zorgen over hoe de financiële toekomst van El Salvador eruit zou zien na de overgang naar de Bitcoin-standaard. Nu, meer dan een jaar later, blijken die zorgen niet gegrond te zijn, volgens het IMF. Dit komt doordat het gebruik van Bitcoin in El Salvador tot nu toe beperkt is gebleven.

Bezoek aan El Salvador

Onlangs bracht een delegatie van het IMF een bezoek aan El Salvador om de huidige situatie van het land te onderzoeken. In een verklaring op vrijdag 10 februari laat het invloedrijke financiële orgaan weten dat het beperkte gebruik van Bitcoin betekent dat de eerder voorspelde risico’s nog niet werkelijkheid zijn geworden. Het IMF benadrukt echter opnieuw dat de risico’s nog steeds kunnen ontstaan als het gebruik van Bitcoin in El Salvador toeneemt.

Het IMF verzoekt ook El Salvador om opnieuw te overwegen om staatsobligaties gebaseerd op Bitcoin uit te geven. Dit brengt niet alleen juridische risico’s met zich mee, maar ook financiële risico’s. Het IMF zegt: “Gezien de juridische risico’s, de fragiliteit van de financiën en de speculatieve aard van de crypto-markt, zouden de autoriteiten hun plannen om de overheidsblootstelling aan Bitcoin te vergroten, moeten herzien.”

Meer transparantie

Bovendien dringt het IMF erop aan dat El Salvador meer openheid betracht met betrekking tot zowel zijn eigen Bitcoin-transacties als de financiële situatie van de overheidsportefeuille Chivo. Deze opmerkingen van het IMF volgen op de goedkeuring van het juridische kader voor door Bitcoin gedekte staatsobligaties, ook bekend als “Vulkaanobligaties,” op 11 januari.

Volgens de regering van El Salvador zullen de opbrengsten van de obligatieverkoop worden gebruikt om de staatsschuld af te lossen en de bouw van Bitcoin City te financieren. Deze stad wordt gebouwd om meer crypto-investeerders naar het land te trekken.

Guillerme Contreras, CEO van DitoBanx, meldde op 6 januari dat het Nationaal Bitcoin Kantoor in El Salvador zal fungeren als een “centrale entiteit” om met dergelijke kwesties om te gaan. Het is interessant om te zien of El Salvador überhaupt zal reageren op de aanbevelingen van het IMF.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.