Is de wereld gereed voor een Bitcoin-standaard?

Het vertrouwen in het traditionele financiële systeem verzwakt snel, wat de vraag naar alternatieven vergroot. Bitcoin wordt gezien als een mogelijk alternatief, waardoor mensen minder afhankelijk zijn van banken en altijd toegang hebben tot hun geld. De vraag is of de wereld klaar is voor een Bitcoin-standaard, en persoonlijk denk ik van niet.

Te vroeg voor de Bitcoin-standaard

In theorie klinkt het geweldig om de gebreken van het huidige financiële systeem achter te laten en over te schakelen naar Bitcoin, dat slechts 21 miljoen eenheden kent en bescherming biedt tegen inflatie. Op de lange termijn ben ik voorstander van een grotere rol voor Bitcoin in het financiële systeem, maar op dit moment is het nog te vroeg.

Het probleem is dat we nog diep geworteld zijn in het huidige systeem. Als we nu volledig zouden overstappen op Bitcoin en het schuldengebaseerde systeem zouden verlaten, zou de hele economie instorten.

Als bijvoorbeeld de Federal Reserve had besloten om de tegoeden bij Silicon Valley Bank niet te garanderen, zou dit de Amerikaanse economie in gevaar hebben gebracht. Dit is de realiteit waar we nu in zitten; er is momenteel geen alternatief en de centrale banken zitten in een lastige situatie.

Centrale bankiers begrijpen ook dat inflatie de enige manier is om het systeem draaiende te houden. De enorme schuldenlast kan alleen worden aangepakt met nog meer schulden. Hoewel jammer, is dit de realiteit en past Bitcoin momenteel niet in dit plaatje. Een Bitcoin-standaard zou op dit moment veel problemen veroorzaken.

Wanneer dan wel?

Naar mijn mening is het beter om Bitcoin stap voor stap te adopteren over een proces van jaren, misschien zelfs tientallen jaren. Zo kan de economie zich geleidelijk voorbereiden op een systeem waarin overheden en centrale banken gebonden zijn aan de discipline van een schaars bezit.

Die discipline ontbreekt nu, met alle gevolgen van dien. We stapelen schulden op en lenen in feite rijkdom van toekomstige generaties. Niet alleen lenen we rijkdom, maar we vervuilen ook de planeet voor de toekomstige generaties op deze manier.

We hebben veel kunstmatige welvaart gecreëerd die er waarschijnlijk niet zou zijn geweest als het systeem gebonden was aan schaarste. Het zou dus helemaal niet verkeerd zijn als Bitcoin over 20-30 jaar een centrale rol speelt in het financiële systeem.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.