Is het tijd om Bitcoin aan te schaffen? Deze indicator wijst erop van wel

De MVRV Z-Score geeft aan dat Bitcoin op dit moment in een potentiële aankoopzone verkeert. In theorie betekent dit dat het gunstig kan zijn om Bitcoin te kopen tegen de huidige prijzen, met het oog op de komende 3 tot 4 jaar. Het is echter belangrijk om op te merken dat dit perspectief gericht is op de lange termijn. Er bestaat een mogelijkheid dat er op korte termijn een dieper prijspunt wordt bereikt.

Wat houdt de MVRV Z-Score in?

De MVRV Z-Score is een diagram dat, gebaseerd op blockchain-gegevens, aangeeft wanneer Bitcoin extreem overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. Op het moment van schrijven bevinden we ons in de groene zone, wat historisch gezien betekent dat Bitcoin aanzienlijk ondergewaardeerd is. Gewoonlijk blijft Bitcoin niet lang in deze groene zone, maar het is belangrijk om te onthouden dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

De afkorting staat voor Market Value – de huidige marktwaarde van Bitcoin – Realised Value – de gemiddelde aankoopprijs van alle Bitcoins (MVRV). Door deze twee waarden met elkaar te vergelijken, kunnen we het sentiment op korte termijn van de marktwaarde vergelijken met de meer “realistische” gemiddelde aankoopprijs van alle Bitcoins.

De Z-score maakt gebruik van standaardafwijkingen, een statistisch concept, om de uiterste waarden in de dataset te isoleren. Dit resulteert in het bovengenoemde diagram, dat in het verleden waardevol is gebleken voor het voorspellen van marktpieken en -dalen.

Een kleine waarschuwing

Helaas is er op dit moment veel onzekerheid in de markt, mede door de Federal Reserve die agressief de rente verhoogt om inflatie tegen te gaan. Dit probleem is nog steeds niet opgelost, waardoor het onduidelijk is of Bitcoin op korte termijn een sprong kan maken vanaf het huidige prijspunt. Beschouw deze indicator vooral als een hulpmiddel om je langetermijnstrategie te bepalen.

Persoonlijk houd ik momenteel 50 procent van mijn inkomen in contanten en staatsobligaties, en de rest investeer ik met een DCA-strategie in Bitcoin en aandelen. Die 50 procent in contanten en staatsobligaties dienen als bescherming tegen mogelijke diepere prijspunten. De overige middelen investeer ik om mijn posities voor de lange termijn aan te vullen. Dit is hoe ik dit soort indicatoren gebruik, maar ik ben voornamelijk gericht op de lange termijn en streef ernaar om een portefeuille op te bouwen voor de komende 10 tot 20 jaar.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.