Jurrien Timmer: ‘Waarschijnlijk geen nieuwe geldcreatie door centrale banken’

In de Verenigde Staten wordt gesproken over een mogelijke herhaling van quantitative easing (QE) door centrale banken vanwege de bankencrisis. Dit concept houdt in dat centrale banken doelbewust de rente verlagen en activa opkopen om de economie te ondersteunen, oftewel de geldhoeveelheid vergroten. Jurrien Timmer van Fidelity acht het echter onwaarschijnlijk dat er nu een ommezwaai zal zijn van renteverhogingen naar renteverlagingen.

De ervaring van de Bank of England

Timmer gebruikt de Bank of England (BoE) als voorbeeld om zijn standpunt te onderbouwen dat nieuwe QE-maatregelen van centrale banken niet noodzakelijk zijn. Tijdens eerdere renteverhogingen moest de BoE tijdelijk staatsobligaties opkopen om de Britse obligatiemarkt te stabiliseren. Dit leidde echter niet tot een nieuw tijdperk van QE; de aankopen waren van voorbijgaande aard en de renteverhogingen gingen door.

Terugkijkend naar 2008

Timmer verwijst naar het verleden, specifiek naar eind 2008, om een vergelijkbare situatie aan te tonen. Destijds moest de Federal Reserve ook liquiditeit in de markt injecteren om de crisis te beteugelen. Timmer suggereert dat de huidige omstandigheden mogelijk een vergelijkbaar patroon zouden kunnen volgen, waarbij initiële liquiditeitsmaatregelen kunnen leiden tot latere QE-interventies.

Balanceren voor de Federal Reserve

Volgens Timmer heeft de Federal Reserve een uitdaging om zowel de inflatie onder controle te houden als het financiële systeem te ondersteunen. Hij oppert dat dit bereikt kan worden door de rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties laag te houden. Hij wijst erop dat een vergelijkbare aanpak in het verleden effectief bleek tijdens de jaren 40 van de vorige eeuw.

Conclusie van Timmer

Timmer sluit af met de observatie dat de Federal Reserve zich momenteel in een lastige situatie bevindt. Hoewel de renteverhogingen de bankensector schaden, is het volgens hem mogelijk om het inflatiemonster te beteugelen en tegelijkertijd het financiële systeem stabiel te houden. Hij benadrukt dat de huidige situatie complex is en dat de Federal Reserve strategisch moet handelen.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.