Kan Bitcoin de dominantie van de Amerikaanse dollar doorbreken?

Veertien jaar geleden introduceerde Satoshi Nakamoto Bitcoin als de allereerste gedecentraliseerde digitale valuta. Gedurende meer dan tien jaar heeft Bitcoin een revolutie teweeggebracht in de financiële wereld. Het uiteindelijke streven van Bitcoin is om de Amerikaanse dollar te vervangen als wereldwijde reservemunt, maar is dit doel haalbaar?

De Opkomst van Bitcoin

Een manier om het succes van Bitcoin ten opzichte van de Amerikaanse dollar te beoordelen, is door te kijken naar de koopkracht van beide valuta’s. Sinds 2010 is de koopkracht van Bitcoin explosief gestegen, terwijl die van de Amerikaanse dollar juist aanzienlijk is afgenomen.

De koopkracht van de Amerikaanse dollar wordt in de grafiek weergegeven door de blauwe lijn, die begint in de jaren ’70 toen de goudstandaard werd losgelaten. Dit resulteerde in een ongedekte Amerikaanse dollar die volledig berust op vertrouwen.

Een vergelijkbaar scenario geldt voor Bitcoin. Wat Bitcoin echter uniek maakt, is de gegarandeerde schaarste van maximaal 21 miljoen eenheden, die sinds de oprichting van de digitale valuta heeft geleid tot een stijging van de koopkracht (aangegeven door de rode lijn).

Koopkracht van Bitcoin

Sinds de jaren ’70 is de koopkracht van de Amerikaanse dollar gedaald van 300 (zoals te zien is in de grafiek van Seth) naar de huidige waarde van 33,2. Opmerkelijk genoeg is de koopkracht van Bitcoin juist gestegen vanaf een waarde van 33 in 2010 tot de huidige waarde van 255.

Dit betekent een indrukwekkende toename van 672,73 procent in slechts 13 jaar tijd. Dit opmerkelijke succes van een digitale valuta zonder formele banden met bedrijven of overheden is opmerkelijk te noemen.

Deze explosieve groei illustreert dat Bitcoin op eigen kracht nieuwe adoptanten aantrekt. Steeds meer mensen realiseren zich dat traditionele financiële systemen hun geld niet langer veilig kunnen bewaren, en de gedecentraliseerde schaarste van Bitcoin lijkt steeds aantrekkelijker als alternatief.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.