Kleine investeerders hebben sinds het begin van 2022 meer dan 140.000 Bitcoin verzameld

De koers van Bitcoin is beter geweest in het verleden. Met de huidige waarde van ongeveer 19.000 dollar heeft Bitcoin sinds het begin van 2022 al 58 procent van zijn waarde verloren. Dit weerhoudt gewone investeerders er echter niet van om meer Bitcoin te verwerven.

‘Garnalen’ verwerven 140.000 Bitcoin

De zogenaamde ‘garnalen’, wallets met een balans van 0,10 tot 1,00 Bitcoin, hebben sinds 1 januari 2022 meer dan 140.000 Bitcoin gekocht. Op dit moment bezit deze groep Bitcoiners meer dan 911.000 Bitcoin en de opwaartse trend lijkt nog steeds aan te houden. Deze deelgroep van de HODL-gemeenschap draagt bij aan de stabiliteit van de Bitcoin-koers, die momenteel rond de 19.000 dollar blijft schommelen.

Opmerkelijk aan de bovenstaande grafiek is de massale aankoop van ‘Shrimps’ rond de tijdelijke bodem van 17.600 dollar in juni. De aanzienlijke inflatie en agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve lijken tot nu toe weinig impact te hebben op de kleinere investeerder. Voor mij persoonlijk zijn dit cruciale grafieken om te monitoren of de adoptie van Bitcoin voortzet. Uiteindelijk is het succes van Bitcoin afhankelijk van brede acceptatie.

Whales tonen minder interesse

In tegenstelling tot de kleine investeerders, zijn de whales momenteel minder actief. ChainExposed beschouwt een wallet als een whale-wallet als er 1.000 tot 10.000 Bitcoin in staat. Op dit moment bezit deze groep kapitaalkrachtige investeerders ongeveer 4,88 miljoen Bitcoin, wat tegen de huidige koersen neerkomt op een waarde van ongeveer 90 miljard dollar.

Opvallend aan dit cohort van Bitcoiners is dat hun Bitcoin-bezit flink is afgenomen sinds het begin van 2022. Terwijl de whales aan het begin van 2022 nog meer dan 5,2 miljoen Bitcoin bezaten, is dat aantal nu met ongeveer 300.000 verminderd. Op dit moment lijken de grote spelers ervoor te kiezen om hun Bitcoin-positie te verkleinen, terwijl de kleine investeerder juist meer wil aankopen.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.