Langdurige strijd tegen inflatie mogelijk door sterke arbeidsmarkt: Negatieve impact op Bitcoin?

Afgelopen vrijdag werd het maandelijkse rapport van de Amerikaanse arbeidsmarkt gepubliceerd, waaruit opnieuw bleek dat deze opmerkelijk robuust is. De werkloosheid bevindt zich momenteel op een historisch laag niveau van 3,4 procent, en in januari werden meer dan 500.000 nieuwe banen gecreëerd. Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, noemde dit in zijn recente toespraak een uitdaging voor de Amerikaanse centrale bank.

Waarom vormt dit een uitdaging?

De Amerikaanse centrale bank tracht de inflatie onder controle te houden door renteverhogingen. Op dit moment lijkt dat redelijk te lukken, zoals Powell gisteren opnieuw benadrukte. Tijdens zijn persconferentie na de laatste rentevergadering van de centrale bank sprak hij over “desinflatie,” en ook gisteren gebruikte hij dit begrip herhaaldelijk.

Desondanks wijst Powell op de krachtige arbeidsmarkt, die mogelijk kan leiden tot een langere strijd tegen de inflatie dan verwacht. Powell gaf aan: “Het banenrapport van afgelopen vrijdag was veel sterker dan iedereen die ik ken, had voorspeld.” Dit baart hem zorgen.

Hoewel het wellicht vreemd lijkt dat de centrale bank zich zorgen maakt over een sterke arbeidsmarkt, is dit lastig in de context van de inflatiebestrijding. Een solide arbeidsmarkt resulteert namelijk in stijgende lonen, lage werkloosheid en daardoor een hoog niveau van consumptie. Dit zorgt voor opwaartse druk op de inflatie.

Onverwachte ontwikkelingen

Tijdens zijn toespraak voor de Economic Club of Washington merkte Powell het volgende op: “We hadden niet verwacht dat de arbeidsmarkt zo krachtig zou zijn. Dit verklaart waarom we denken dat dit proces nog geruime tijd kan voortduren.” Met dit aanhoudende proces doelt hij uiteraard op de strijd tegen inflatie en de daarmee samenhangende hogere rentetarieven.

In 2022 waren het voornamelijk die verhoogde rentetarieven die de waarde van Bitcoin onderdrukten. In dat opzicht heeft de aanhoudende kracht van de arbeidsmarkt negatieve gevolgen voor Bitcoin. Tegelijkertijd zijn er echter ook delen van de economie die momenteel zwakkere signalen vertonen.

Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse vastgoedmarkt, die ernstig is verzwakt als gevolg van de hogere rente. Voor velen is het door deze rentetarieven bijna onmogelijk om woningen te kopen, wat leidt tot verminderde vraag, dalende prijzen en een aanzienlijke daling in de bouw van nieuwe huizen. Dergelijke ontwikkelingen kunnen uiteindelijk resulteren in een economische recessie, waardoor de Federal Reserve genoodzaakt zou kunnen zijn om de rente te verlagen.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.