Miljardair voorziet voortdurende aanwezigheid van inflatie in de komende jaren

Chamath Palihapitiya, de miljardair en bekende investeerder, toont zich niet optimistisch over het verdwijnen van inflatie. Volgens Palihapitiya blijft inflatie waarschijnlijk nog geruime tijd aanwezig vanwege de veranderende mondiale dynamiek. In een recente aflevering van de All-In Podcast schetst de zakenman een somber beeld voor de wereldeconomie, waarbij samenwerking steeds meer prioriteit krijgt.

Afgenomen Efficiëntie

De trend van grootschalige globalisering in de afgelopen decennia, waarbij het Westen goedkope arbeid uit landen zoals China importeerde, lijkt nu om te keren volgens Palihapitiya. Dit betekent dat bepaalde taken in de Verenigde Staten zelf moeten worden opgepakt, wat leidt tot hogere productiekosten voor sommige goederen. Dit heeft uiteraard een negatieve invloed op de inflatie.

“Het is belangrijk om te onthouden dat we ons nu in een nieuwe wereldorde bevinden, een wereldorde na China. Hierin bestaat geen uniforme wereldeconomie meer die wereldwijd zaken goedkoper, sneller en beter kan uitvoeren.”

Hierdoor verplaatsen we vroegere Chinese activiteiten naar locaties zoals Mexico, Midden-Amerika en in sommige gevallen zelfs Canada, wat allemaal in de Verenigde Staten terechtkomt. Het nadeel hiervan is dat dit inefficiënter is en hogere kosten met zich meebrengt, wat op zijn beurt leidt tot hogere prijzen en dus over het algemeen hogere inflatie.”

In theorie betekent deze ontwikkeling dat we in het Westen nog geruime tijd met inflatie te maken zullen hebben. Het is echter nog afwachten, aangezien technologische vooruitgang, zoals de opkomst van kunstmatige intelligentie, de inflatie juist kan doen afnemen. Technologische vooruitgang leidt vaak tot deflatie.

Impact van deze ontwikkeling

Palihapitiya voorspelt als gevolg van deze verschuiving dat arbeiders in de Verenigde Staten meer invloed zullen krijgen. Aangezien er meer vraag naar arbeid zal zijn door deze ontwikkeling, en de arbeidsmarkt al behoorlijk krap is op dit moment.

“Dit zal resulteren in een verschuiving van macht naar de arbeiders. In de voortdurende spanning tussen arbeid en kapitaal in de economie, waarbij de eigenaren en aandeelhouders aan de ene kant staan en degenen die de bedrijven leiden en erin werken aan de andere kant, zijn we nu in een positie beland waarbij de balans zo sterk richting het kapitaal is verschoven dat financiële engineering aanzienlijke meerwaarde heeft”, aldus Palihapitiya.

Toenemende inflatie betekent in principe dat investeerders op zoek moeten gaan naar alternatieven om hun kapitaal te behouden. Dit kan zich uiten in zaken als goud, vastgoed, aandelen, maar ook Bitcoin kan aantrekkelijk zijn vanwege zijn absolute schaarste van 21 miljoen eenheden.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.