Peter Schiff: ‘Overregulering verergert financiële crisis’

Peter Schiff, een bekende criticus van Bitcoin en een voorstander van goud, vindt dat te veel regulering in de financiële sector nadelige gevolgen heeft. Volgens Schiff, die persoonlijk heeft ervaren dat zijn bankrekening bij een bank in Puerto Rico werd gesloten door overheidsingrijpen, is het belangrijk om een balans te vinden.

Bankcrisis en regelgeving

De recente instorting van grote Amerikaanse banken en de noodzaak van federale interventie hebben de discussie over de beste manieren om de verslechterende economie te beschermen, opnieuw aangewakkerd. Vooraanstaand econoom Peter Schiff vergeleek deze situatie met de financiële crisis van 2008 en constateerde dat de groeiende regelgeving voor banken bijdraagt aan de verslechtering van de economische crisis.

Een diepgaande analyse van Silicon Valley Bank (SVB) door een groep economen heeft aangetoond dat bijna 190 banken in de Verenigde Staten het risico lopen om failliet te gaan door een bankrun. Hierbij werd benadrukt dat het monetaire beleid van centrale banken de banken kan schaden door de waardevermindering van investeringen zoals staatsobligaties en hypotheken. Dit kan leiden tot verliezen voor de banken.

De financiële crisis van 2008 werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de ineenstorting van de vastgoedmarkt. Schiff is echter van mening dat de crisis werd veroorzaakt door “te veel overheidsregulering.”

Het bereiken van een juist evenwicht tussen regulering en bankinstellingen is volgens Schiff van groot belang, aangezien de toezichthouders van Puerto Rico onlangs, op 4 juli 2022, zijn bank hebben gesloten.

Wie is Peter Schiff?

Peter Schiff is een Amerikaanse econoom, financieel makelaar en marktcommentator. Als CEO van Euro Pacific Capital, een effectenmakelaar gespecialiseerd in internationale markten, verschijnt hij vaak als gast bij diverse financiële nieuwsnetwerken.

Schiff staat bekend om zijn economische opvattingen, met name zijn overtuiging van de waarde van goud en zijn kritiek op de Federal Reserve en overheidsinterventie op de markten. Hij kreeg veel erkenning vanwege zijn nauwkeurige voorspellingen over de financiële crisis van 2008, waarvoor hij al in 2006 waarschuwde.

Bovendien staat Schiff binnen de cryptogemeenschap bekend als een criticus van Bitcoin en andere cryptocurrencies, hoewel zijn standpunt vaak overeenkomt met dat van de gemeenschap.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.