Positieve Signalen voor Bitcoin Worden Zichtbaar

Na een turbulente periode in 2022 lijkt de Bitcoin nu langzaam op te krabbelen, afgaande op de activiteit op het blockchain-netwerk. Een aanzienlijke groep investeerders die lange tijd met papieren verliezen te maken hadden, zien nu hun virtuele winsten herstellen.

Afname van Bitcoin op Beurzen

In maart 2020 bereikten de Bitcoin-saldi op gecentraliseerde beursplatforms een recordhoogte. Tijdens de uitbraak van de COVID-19-pandemie kelderde de prijs en verkochten veel mensen hun Bitcoin op beurzen. Op dit moment bevinden zich ongeveer 2,25 miljoen Bitcoins bij ‘s werelds 21 grootste beurzen. Deze hoeveelheid vertegenwoordigt ongeveer 11,7 procent van alle momenteel circulerende Bitcoins.

Dit percentage is het laagste sinds februari 2018. Het wijst erop dat steeds meer mensen ervoor kiezen om hun Bitcoins in eigen wallets te bewaren. Bitcoins die in eigen wallets worden bewaard, in plaats van op gecentraliseerde beurzen, kunnen niet zomaar worden verkocht. Dit is positief voor Bitcoin, omdat mensen steeds meer munten weghalen bij gecentraliseerde beurzen.

Herstel van Virtuele Winsten

Tijdens de neergaande markt van 2022 bevonden alleen de investeerders die vóór 2017 hadden geïnvesteerd zich in een virtuele winstpositie. Over het algemeen leden investeerders die na 2018 instapten verliezen op papier. Volgens Glassnode: “Tijdens de dalende trend van 2022 waren het alleen de investeerders van 2017 en eerder die erin slaagden om verliezen te vermijden. De kostenbasis van de ‘klas van 2018’ werd aangetast door de neerwaartse beweging op FTX. De huidige rally bracht de ‘klas van 2019’ weer in de plus.”

Op alle fronten lijkt Bitcoin weer op te krabbelen. Hoewel er nog veel werk aan de winkel is, is 2023 in elk geval veelbelovend begonnen. Tot nu toe heeft Bitcoin in het nieuwe jaar een stijging van ongeveer 40 procent weten te bereiken. Dit markeert de beste start van een nieuw jaar sinds 2013.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.