Rentekosten van de Amerikaanse overheid stijgen explosief

Je hebt vast wel gehoord over de enorme schuld die de Amerikaanse overheid heeft opgebouwd. Deze schuld bedraagt nu meer dan 31,5 biljoen dollar, maar dat is niet het grootste probleem. Op dit moment zijn de stijgende rentekosten als gevolg van toenemende rentetarieven en de groeiende schuld het grote probleem, wat nu al resulteert in jaarlijkse kosten van 500 miljard dollar.

Naderende problemen?

Een uitdaging voor de Amerikaanse overheid is dat ze ongeveer 2,3 biljoen dollar aan inkomstenbelasting ontvangt. Daarnaast komt er 408,9 miljard dollar binnen via Medicare-belasting, 1 biljoen dollar via Social Security-belasting, 546 miljard dollar via vennootschapsbelasting en zijn er nog andere bronnen van inkomsten.

Op dit moment overtreffen de rentekosten van de Amerikaanse overheid al de inkomsten uit Medicare-belasting (500 versus 409 miljard dollar). De prognose voor 2033 wijst op jaarlijkse rentebetalingen van 1 biljoen dollar door de Amerikaanse overheid. Dit komt neer op ongeveer 25 procent van de jaarlijkse inkomsten. Als deze trend zich voortzet, worden rentekosten de grootste uitgavenpost voor de Verenigde Staten, wat zeker geen gezonde situatie is. Wellicht is de enige manier om hiermee om te gaan, het aangaan van nog meer schulden.

Dreigende schuldencrisis

De cijfers laten zien dat de Amerikaanse overheid eigenlijk geen ruimte heeft om de rentetarieven langdurig op dit relatief hoge niveau te handhaven. Lage rentetarieven zijn nodig om de rentekosten zoveel mogelijk te beperken. Momenteel bedragen de gemiddelde rentekosten voor de Amerikaanse overheid ongeveer 2,1 procent.

Dit is aanzienlijk lager dan de 8,8 procent die in de jaren ’90 werd bereikt en markeert een historisch dieptepunt. De rentetarieven bij de Federal Reserve liggen nu rond de 5 procent en zullen naar verwachting op 3 mei opnieuw met 0,25 procent stijgen.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de gemiddelde rente die de Amerikaanse overheid moet betalen richting de 3 of zelfs 4 procent gaat. Hierdoor zou het huidige bedrag van 500 miljard dollar kunnen verdubbelen tot 1 biljoen dollar, zelfs zonder nieuwe schulden.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.