Terugkeer van verband tussen Bitcoin en goud

Volgens experts van de Bank of America lijkt Bitcoin opnieuw te fungeren als een veilige haven. Dit komt doordat zowel BTC als goud weer vergelijkbaar gedrag vertonen.

Veilige haven activa

Alkesh Shah en Andrew Moss van Bank of America Securities (BofAS) hebben in een recent rapport geschreven dat er momenteel een sterke correlatie bestaat tussen Bitcoin en goud. Dit suggereert dat Bitcoin wordt gebruikt als bescherming tegen onzekerheden op wereldwijde markten.

Een veilige haven activum is een bezit dat beleggers beschermt tijdens economische neergang. Dit komt doordat deze activa mogelijk geen of een negatieve correlatie met de economie vertonen. Goud is een goed voorbeeld van zo’n veilige haven.

De historische relatie tussen Bitcoin en goud is lang gebruikt om het vertrouwen van investeerders in de waardeopslag van Bitcoin te meten. Van juni 2021 tot februari 2022 vertoonden goud en Bitcoin sterke onderlinge verbondenheid. Deze correlatie werd echter negatief in maart.

Twee activa met een positieve correlatie gedragen zich vergelijkbaar. Activa met een negatieve correlatie vertonen juist tegengesteld gedrag.

Begin september keerde de relatie tussen goud en Bitcoin echter weer positief, en in oktober bereikte de correlatie het hoogste punt van het afgelopen jaar.

Tegelijkertijd bereikte de relatie tussen Bitcoin en aandelen op de S&P 500 (SPX) en de Nasdaq 100 (QQQ) op 13 september een recordniveau. Sindsdien is dit echter afgenomen.

De experts schreven:

Een afnemende positieve correlatie met SPX/QQQ en een snel stijgende correlatie met goud suggereren dat investeerders Bitcoin als een relatieve veilige haven kunnen beschouwen. Dit komt doordat de macro-onzekerheid aanhoudt en de bodem van de markt nog niet is bereikt.

Bitcoin en financiële markten

Recente gegevens laten zien dat Bitcoin voor het eerst sinds 2020 minder volatiel is dan zowel de S&P 500 als de Nasdaq. De maand oktober verliep vrij rustig voor Bitcoin, waarbij de prijs in de afgelopen maand slechts 1,1% is gestegen.

Rond dezelfde tijd vorig jaar beleefde Bitcoin een sterke stijging, met een recordprijs in november.

Op dit moment zweeft Bitcoin net boven de $19.000 en handelt het momenteel 69% lager dan zijn hoogste waarde rond dezelfde tijd vorig jaar.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.