Wet aangenomen ter bescherming van Bitcoin miners in Amerikaanse staat Arkansas

Een wetsvoorstel dat tot doel heeft om de activiteiten van Bitcoin miners te reguleren en te beschermen, is zowel door het Huis van Afgevaardigden als de Senaat goedgekeurd in de Verenigde Staten. Dit voorstel wacht nu op goedkeuring van de gouverneur. De nieuwe wet, genaamd de “Arkansas Data Centers Act van 2023”, zal de rechten van crypto miners gelijkschakelen met die van datacenters.

Bescherming van crypto mining

De recent goedgekeurde wetgeving, de “Arkansas Data Centers Act van 2023”, beoogt de regulering van Bitcoin mining activiteiten in de staat Arkansas en biedt bescherming aan cryptominers tegen discriminerende wetten en belastingen. Deze wet markeert een belangrijke stap in het erkennen van de waarde van cryptogerelateerde activiteiten. Voor cryptominers in Arkansas creëert deze wet een veilige omgeving waarin ze hun werk kunnen uitvoeren, met de geruststelling dat ze juridische bescherming genieten.

Opvallend is dat dit wetsvoorstel snel werd goedgekeurd nadat senator Joshua Bryant het op 30 maart had voorgesteld. De statuspagina van de wet toont aan dat de wetgevers van de staat Arkansas het belang inzien van datacenters, die zorgen voor werkgelegenheid, belastinginkomsten en algemene economische waarde voor lokale gemeenschappen.

De aangenomen wet verplicht crypto miners om “passende belastingen en overheidsvergoedingen te betalen in acceptabele vormen van valuta, en om op een manier te opereren die de capaciteit van elektriciteitsopwekking en het transmissienetwerk van energiebedrijven niet overbelast.”

Uiteenlopende houdingen ten opzichte van cryptoactiviteiten

De staten Arkansas en Montana laten zien dat sommige Amerikaanse staten het potentieel van cryptoactiviteiten erkennen. De Senaat van Montana heeft in maart een wetsvoorstel aangenomen om miners in de staat te beschermen. Dit voorstel beoogt miners te vrijwaren van belastingen op digitale activa die voor betalingen worden gebruikt, en schaft energietarieven af die nadelig zijn voor thuiswerkende cryptominers en digitale activabedrijven.

In tegenstelling tot deze positieve ontwikkelingen heeft New York een ander standpunt ingenomen. Gouverneur Kathy Hochul ondertekende afgelopen november een wet die het proof-of-work (PoW) mining voor twee jaar verbiedt, waardoor crypto mining activiteiten in de staat werden stilgelegd. Op federaal niveau kan er ook een belasting van 30% op elektriciteitskosten voor Amerikaanse cryptominers worden ingevoerd, als onderdeel van een begrotingsvoorstel dat president Joe Biden op 9 maart indiende, met als doel “mijnbouwactiviteiten te verminderen.”

Het is duidelijk dat er op zowel staats- als federaal niveau nog steeds discussies gaande zijn over de regulering en belasting van cryptoactiviteiten.

Paula

Paula onderzoekt met kritisch oog de markt van de automatische crypto trading platformen en schrijft algemene artikels over de wereld van de cryptovaluta.