Privacybeleid

In dit document wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

coinspot.nl is een handelsnaam van Finixio LTD. Finixio LTD is de verantwoordelijke voor alle persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld.

Wij zetten ons in om de privacy van onze klanten en andere websitebezoekers te waarborgen. In dit beleid leggen wij uit hoe wij uw persoonlijke gegevens bewaren, verwerken en bewaren.

  1. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

1.1 In dit gedeelte vindt u informatie over:

(a) welke persoonlijke gegevens we bewaren en verwerken;
(b) met betrekking tot persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verzameld, waar we die gegevens vandaan hebben gehaald en welke soorten gegevens we hebben verzameld;
(c) de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens mogen verwerken; en
(d) de wettelijke gronden waarop wij uw gegevens verwerken.
Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

1.2 Contactgegevens / Aanvraaggegevens.

Wij kunnen de contactgegevens die u ons verstrekt (“contactgegevens”) verwerken. Deze contactgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten en kunnen via onze website worden verstrekt. Wij kunnen deze contactgegevens gebruiken om uw account bij ons te beheren en om contact met u op te nemen om uw gebruik van onze website te bespreken, en hoe onze website en inhoud voor u presteerde en functioneerde. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om: (a) te reageren op vragen die u stelt via onze website of ons live-webondersteuningsplatform, LiveChat!; (b) u te voorzien van een kopie van of updates voor ons eBook.

De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitiem belang om uw vragen te beantwoorden en te zorgen voor een efficiënte administratie en continue werking van onze website.

We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u te voorzien van informatie met betrekking tot de diensten onder ons affiliatieprogramma. In de loop van dit proces kunnen we uw contactgegevens verstrekken aan onze derde partij affiliatietraceringprogramma-aanbieder, iDevAffiliate, Inc. Uw contactgegevens kunnen op deze manier worden verwerkt met het oog op de uitvoering van ons affiliatiecontract met u, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

1.3 Profielgegevens.

In het kader van onze dienstverlening aan u, kunt u ons biografische informatie over uzelf geven (“profielgegevens”). Deze profielgegevens kunnen uw contactgegevens, gegevens over uw aanwezigheid op sociale media, biografische informatie die u uploadt en een profielfoto bevatten.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u diensten te leveren vanaf onze website en om uw account bij ons te bewaken en te beheren. Als u een standaardaccounthouder bent, is de wettelijke basis voor onze verwerking een legitiem belang.

Als u een PRO-accounthouder bent of een PRO-account aanvraagt, kunnen uw profielgegevens op deze manier worden verwerkt met het oog op de uitvoering van ons contract met u, om diensten te verlenen via onze website of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een contract afsluit.
Wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij ook het volgende doen: (a) uw profielfoto en biografische informatie openbaar maken; en (b) deze gegevens gebruiken voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, in het bijzonder om de aanbiedingen, advertenties en promoties die wij onder uw aandacht brengen, zowel wanneer wij contact met u opnemen, als via onze website, op maat te maken.

Als u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, ontvangt u e-mails die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie kunnen bevatten. Als u zich op eender welk moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan vindt u gedetailleerde instructies voor het afmelden onderaan elke e-mail.

1.4 Gevoelige persoonlijke gegevens.

Tijdens het gebruik van onze diensten kunt u ons gevoelige informatie over uzelf geven (“gevoelige gegevens”). Wij zullen deze gevoelige gegevens echter alleen verwerken als u ons daarvoor toestemming geeft.

1.5 Transactiegegevens.

Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot betalingen die aan u worden gedaan via onze website (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw bankrekeninggegevens en de transactiegegevens omvatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de verwerking van deze betalingen en het bijhouden van een correcte administratie van deze transacties.

De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk ons belang bij een goede administratie van onze website en ons bedrijf.

1.6 Websitegegevens.

Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“websitegegevens”). De websitegegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de diensten. De bron van de websitegegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze websitegegevens kunnen worden verwerkt voor de analyse van het gebruik van de website en de diensten.

De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten.

1.7 Meldingsgegevens.

Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt verwerken om u te kunnen abonneren op onze nieuwsbrieven (“aanmeldingsgegevens”). De kennisgevingsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het verzenden van uw nieuwsbrieven.

De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

1.8 Correspondentiegegevens.

Wij kunnen informatie in of met betrekking tot de communicatie die u ons stuurt (“correspondentiegegevens”) verwerken. De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en de metagegevens omvatten die met de communicatie verbonden zijn. Onze website genereert de metagegevens die verband houden met de communicatie via de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens.

De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk een goede administratie van onze website en de bedrijfsvoering en de communicatie met de gebruikers.

1.9 Andere verwerkingsactiviteiten.

Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zoals hierboven beschreven, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

2.1 Onze partner-dienstverleners.

Wij kunnen uw gegevens delen met onze partners die de technologie die wij via onze website aanbieden (zoals WordPress en Hubspot) beheren en ondersteunen. Wij kunnen uw gegevens ook delen met andere bedrijven binnen onze groep van bedrijven, de Finixio Group.

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om ons te helpen bij de exploitatie van onze activiteiten en onze website of om namens ons activiteiten te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of het uitvoeren van enquêtes. Wij kunnen uw gegevens met deze derden delen voor deze beperkte doeleinden, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.2 Onze professionele adviseurs.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan onze professionele adviseurs verstrekken voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het beheer van risico’s, het inwinnen van professioneel advies en het beheren van juridische geschillen.

2.3 Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met een derde partij, zullen wij ervoor zorgen dat deze verwerking wordt beschermd door passende waarborgen, waaronder een passende overeenkomst voor gegevensverwerking met die derde partij.

2.4 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Naast de specifieke openbaarmaking van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een ander individu te beschermen.

3. Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Wanneer uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, zorgen wij ervoor dat (a) de Europese Commissie een “passend besluit” heeft genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving van het land waarnaar de gegevens worden doorgegeven, of (b) wij een passende gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten met de derde partij in dat land om de passende bescherming van uw gegevens te waarborgen. In alle gevallen zal de doorgifte buiten de EER worden beschermd door passende waarborgen.

4. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

4.1 Persoonsgegevens die wij voor enig doel of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doeleinden noodzakelijk is.

4.2 Tenzij wij contact met u opnemen en uw toestemming krijgen om uw persoonsgegevens langer te bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens als volgt bewaren en verwijderen:

(a) De contactgegevens worden bewaard tot 3 jaar na de datum van ons laatste contact of onze laatste behandeling, na afloop waarvan ze uit onze systemen worden verwijderd.
(b) Profielgegevens worden bewaard tot 2 jaar na de datum van ons laatste contact of onze laatste behandeling, na afloop waarvan ze uit onze systemen worden verwijderd.
(c) Gevoelige gegevens worden bewaard tot 2 jaar na de datum van ons laatste contact of onze laatste behandeling, na afloop waarvan ze uit onze systemen worden verwijderd.
(d) Websitegegevens worden bewaard tot 2 jaar na de datum van ons laatste contact of onze laatste transactie met u, na afloop waarvan ze uit onze systemen worden verwijderd.
(e) Aanvraaggegevens worden bewaard tot 2 jaar na de datum van ons laatste contact of onze laatste behandeling, na afloop waarvan ze uit onze systemen worden verwijderd.
(f) Kennisgevingsgegevens worden bewaard tot 2 jaar na de datum van ons laatste contact of onze laatste behandeling, na afloop waarvan ze uit onze systemen worden verwijderd.
(g) Correspondentiegegevens worden bewaard tot 2 jaar na de datum van ons laatste contact of onze laatste behandeling, na afloop waarvan ze uit onze systemen worden verwijderd.

4.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5. Amendementen

5.1 Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd actualiseren door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

5.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

5.3 Wij kunnen u per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

6. Uw rechten

6.1 U kunt ons opdragen om u te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over u hebben; de verstrekking van dergelijke informatie is onderworpen aan de voorschriften:

(a) uw verzoek niet ongegrond of buitensporig wordt bevonden, in welk geval er kosten in rekening kunnen worden gebracht; en
(b) de levering van een passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel accepteren wij gewoonlijk een door een advocaat of bank gewaarmerkte fotokopie van uw paspoort plus een origineel exemplaar van een energierekening waarop uw huidige adres staat vermeld).

6.2 Wij kunnen de door u gevraagde persoonlijke informatie achterhouden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

6.3 De rechten die u heeft op grond van de wet op de gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang;
(b) het recht op correctie;
(c) recht op verwijdering;
(d) het recht om de verwerking te beperken;
(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
(f) het recht op gegevensdraagbaarheid;
(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
(h) het recht om de toestemming in te trekken.

6.4 Uw recht op toegang tot uw gegevens.

U heeft het recht om ons te vragen te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens en eventuele aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, de categorieën van persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en de ontvangers van die persoonlijke gegevens. U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar wij kunnen een redelijke vergoeding vragen voor extra kopieën.

6.5 Uw recht op correctie

Indien wij over onjuiste persoonsgegevens beschikken, heeft u het recht om deze onjuistheden te laten corrigeren. Indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, heeft u ook het recht om eventuele onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

6.6 Uw recht op wissen.

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die wij over u bewaren te laten wissen. Dit gebeurt zonder onnodige vertraging. Deze omstandigheden omvatten het volgende: het is niet langer nodig dat wij die persoonsgegevens bewaren in verband met de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt uw toestemming in voor elke verwerking waarvoor toestemming nodig is; de verwerking is bestemd voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen van het recht op wissen, ook wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken.

6.7 Uw recht om de verwerking te beperken.

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit is het geval wanneer: u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben niet juist zijn; uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, maar u wilt niet dat uw gegevens worden gewist; het niet langer nodig is dat wij uw persoonsgegevens voor onze verwerking bewaren, maar u verlangt wel dat deze persoonsgegevens in verband met een wettelijke aanspraak worden verwerkt; en u bezwaar gemaakt tegen de verwerking en wacht tot dat bezwaar is geverifieerd. Wanneer de verwerking om een van deze redenen is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan.

Wij zullen deze echter alleen verwerken om andere redenen: met uw toestemming; in verband met een rechtsvordering; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

6.8 Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover onze wettelijke basis voor de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang, of in de uitoefening van enig officieel gezag dat aan ons is toegekend; of de doeleinden van onze legitieme belangen of die van een derde partij. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij in staat zijn om: dwingende legitieme redenen voor de verwerking aan te tonen, en dat deze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of de verwerking betrekking heeft op een juridische claim.

6.9 Uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.

U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk zult u meestal vooraf uitdrukkelijk instemmen met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of wij zullen u de mogelijkheid bieden om af te zien van het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel stopzetten.

6.10 Uw recht om bezwaar te maken voor statistische doeleinden.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden op grond van uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

6.11 Geautomatiseerde gegevensverwerking.

Voor zover de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, en voor zover de verwerking geautomatiseerd is, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen. Het is echter mogelijk dat u dit recht niet heeft als dit de rechten en vrijheden van anderen nadelig zou beïnvloeden.

6.12 Klachten indienen bij een toezichthoudende instantie.

Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk.

6.13 Recht om de toestemming in te trekken.

Voor zover de wettelijke basis waarop wij ons baseren voor de verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

6.14 Uitoefening van uw rechten.

U kunt elk van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen, naast de andere hierboven vermelde methoden.

7. Cookiebeleid

7.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies om ons te laten begrijpen wie welke pagina’s en advertenties heeft gezien, om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht, om de populairste delen van de website te bepalen en in het algemeen om het gebruik van de website te monitoren.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, hoewel u dat niet hoeft te doen. Wij hebben geen controle over het gebruik van cookies door derden. Als u de cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen door de instellingen van uw browser aan te passen, hoewel u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van de website kunt registreren of gebruiken.

7.2 Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, kunt u de informatie van het Interactive Advertising Bureau raadplegen op www.allaboutcookies.org.

8. Onze details

8.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Finixio LTD.

8.2 We zijn geregistreerd in Engeland en maatschappelijke zetel is gevestigd te

ST. Magnus House, 3 Lower Thames ST, London, EC3R 6HA

8.3 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, met behulp van het hierboven vermelde postadres;
(b) via het contactformulier op onze website;
(c) telefonisch, op het contactnummer dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd; of
(d) per e-mail, met gebruikmaking van het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd.

9. Privacymedewerker

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (Privacymedewerker) aangesteld om toe te zien op de naleving van dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u contact opnemen met de Privacymedewerker.

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthouder voor gegevensbescherming.